Ve spolupráci s firmou CONTIPRO se zrodila unikátní „3-D publikace“

18.06.2020

Ojedinělý počin se podařil doktorandovi Ing. Jakubovi Sedláčkovi a jeho školitelům Dr. Martině Hermannové (Contipro) a doc. Daliborovi Šatínskému Analytical Chemistry Group Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty UK. Ve spolupráci s biotechnologickou společností CONTIPRO a.s. publikovali experimentální práci „Insight into the distribution of amino groups along the chain of chemically deacetylated hyaluronan“ (autoři: Sedláček, J.; Hermannová, M.; Mrázek, J.; Buffa, R.; Lišková, P.; Šatínský, D.; Velebný, V., Carbohydrate Polymers 2019, 225, 115156) v časopise Carbohydrate Polymers (Elsevier).

V této práci byl studován deacetylovaný hyaluronan, obsahující reaktivní volné aminoskupiny, který je důležitým meziproduktem pro další modifikace v biotechnologických aplikacích. Byl prezentován nový přístup v analýze distribuce aminoskupin v deacetylovaném hyaluronanu za použití dvou různých depolymerizačních metod. Porovnání experimentálních výsledků v rámci této práce poskytlo jedinečný pohled na deacetylaci hyaluronanu, kterou Ing. Sedláček intenzivně studuje v rámci své disertační práce: Studium distribuce substituentů v derivátech na bázi hyaluronanu na pracovišti společnosti Contipro.

Sedlacekclanek

Časopis Carbohydrate Polymers, ač má relativně pouze nízký IF 6,044, patří ve třech různých oborech mezi první decil D1 – a to navíc v jeho první části!

CARBOHYDRATE POLYMERS (Impact Factor (2018): 6.044)

JCR® Category

Rank in Category

Quartile in Category

CHEMISTRY, APPLIED

2 of 71

Q1 (D1)

CHEMISTRY, ORGANIC

3 of 57

Q1 (D1)

POLYMER SCIENCE

4 of 87

Q1 (D1)

Věřme, že tato práce je dalším, a nikoliv posledním, střípkem v úspěšné vědecké spolupráci Farmaceutické fakulty UK s významnou vědecky orientovanou a zároveň komerčně úspěšnou společností, jakou Contipro a.s. se sídlem v Dolní Dobrouči bezesporu představuje!

Unikátní kombinace dvou tak trochu odlišných směrů požadovaných v univerzitním výzkumu – vysoce kvalitní vědecká práce na straně jedné a spolupráce s praxí na straně druhé – navíc se zapojením studenta doktorského studia – už není na Farmaceutické fakultě UK jen ojedinělé science-fiction!

Gratulujeme!

Autoři: Kolektiv Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS