Práce výzkumné skupiny Placenta in Health and Disease publikována v prestižním časopise Acta Physiologica

22.04.2020

Výzkumní pracovníci skupiny Placenta in Health and Disease (Katedra farmakologie a toxikologie) pod vedením prof. Františka Štauda a ve spolupráci se zahraničními experty z University of Southern California dosáhli významného úspěchu. Jejich experimentální práce “Serotonin homeostasis in the materno-fetal interface at term: role of transporters (SERT/SLC6A4 and OCT3/SLC22A3) and monoamine oxidase A (MAO-A) in uptake and degradation of serotonin by human and rat term placenta“ byla publikována v časopise Acta Physiologica (2020, https://doi.org/10.1111/apha.13478), s impakt faktorem 5,868.  Časopis je v prvním decilu časopisů v oblasti Fyziologie (osmý nejlepší časopis).

V článku autoři posouvají paradigma homeostázy serotoninu v placentě. Vedle toho také popisují vliv antidepresiv na placentární vychytávání serotoninu a možné narušení vývoje a programování plodu.  

f1f2

Více informací:

 

Tato práce vznikla za podpory projektu EFSA-CDN (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841) spolufinancovaného z EFRR.

EU

 

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií
Fotografie: Archiv skupiny Placenta in Health and Disease

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS