Významný úspěch naší absolventky - PharmDr. Markéta Marvanová, Ph.D. děkankou Skaggs School of Pharmacy, Montana, USA

13.02.2020

PharmDr. Markéta Marvanová, Ph.D.Na základě úspěšného výběrového řízení přijala PharmDr. Markéta Marvanová, Ph.D. funkci děkanky Skaggsovy farmaceutické fakulty na Univerzitě v Montaně, a to s účinností od 24. února 2020.

Markéta Marvanová vystudovala Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové (1999), a následně zde získala tituly PharmDr. a Ph.D. (patobiochemie a xenobiochemie, 2003). Další vzdělání v oblasti neurofarmakologie získala na univerzitě v Kuopio ve Finsku. Poté dr. Marvanová přesídlila do USA, kde absolvovala postdoktorandskou stáž na Lékařské fakultě Vanderbiltovy univerzity v Nashvillu a stáž zaměřenou na studium Parkinsonovy choroby na Severozápadní univerzitě (Evanston, Illinois). Po stáži působila v různých klinických a akademických funkcích, naposledy ve funkci profesorky s definitivou a vedoucí Katedry lékárenské praxe na Farmaceutické fakultě Státní univerzity (Fargo, Severní Dakota), kde byla členkou správní rady a rady vedení školy.

Markéta Marvanová se aktivně věnuje farmacii, zdravotnickému vzdělávání a hodnocení výuky. Její publikační aktivita je zaměřená na zvyšování bezpečnosti a účinnosti neuropsychiatrické a geriatrické péče. Publikovala více než 40 odborných článků, prezentovala více než 20 přednášek a více než 50 posterů vesměs na mezinárodní úrovni. Pracuje pro nakladatelství Wolters Kluwer a je členkou redakční rady časopisu Americké neurologické asociace Continuum: Lifelong Learning in Neurology.

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové je hrdá na svou absolventku a přeje Markétě mnoho zdaru a úspěchů v její nové pozici!

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Proděkan pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS