Úspěšné využití výsledků výzkumu ve farmaceutické praxi na evropské úrovni

10.10.2019

Významného úspěchu v oblasti aplikace nových pediatrických přípravků do praxe dosáhl kolektiv složený z pracovníků Katedry farmaceutické technologie (doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.), Katedry analytické chemie (doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D., prof. RNDr. Petr Solich, CSc., Mgr. Lukáš Zahálka, bývalý PGS na KACH) a farmaceutické praxe (PharmDr. Sylva Klovrzová, Ph.D., bývalá PGS na KFT). Autoři zúročili své znalosti při vývoji složení roztoku furosemidu bez přísady ethanolu pro terapii kardiologických indikací u dětí a ve validované stabilitní studii ověřili dobu použitelnosti při skladování v chladu za chránění před světlem. Úspěšná léková forma zaznamenala brzy po zveřejnění formou publikace v časopise European Journal of Hospital Pharmacy (článek v PDF) velký zájem, což jí vyneslo postavení v „top 10“ citovaných článků v roce 2018 (mezi těmito deseti to byla jediná práce experimentální).

Kolektiv autorů byl nyní osloven na půdě Evropské lékopisné komise pro spolupráci na přípravě monografie Perorálního roztoku furosemidu v Receptáři pediatrických přípravků (European Paediatric Formulary), který byl v roce 2019 založen při Evropské komisi pro bezpečnost léků (EDQM) a který sjednocuje receptury pro pediatrické pacienty (tj. na úrovni Evropského lékopisu).

Autorky: doc. PharmDr. Z. Šklubalová, Ph.D., doc. PharmDr. L. Matysová, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS