Úspěchy na 23. kongresu o ateroskleróze

09.12.2019

Úspěchy na 23. kongresu o aterosklerózeVe dnech 5. – 7. prosince 2019 se konal v Plzni již 23. kongres o ateroskleróze pořádaný Českou společností pro aterosklerózu. V rámci kongresu byly také hodnoceny nejlepší publikace v oblasti aterosklerózy za rok 2018/2019. Zde získala druhé místo dvojice autorů Mgr. Matěj Vicen a Mgr. Barbora Vitverová, Ph.D. za publikaci Regulation and role of endoglin in cholesterol-induced endothelial and vascular dysfunction in vivo and in vitro, publikovanou v časopise FASEB (2019;271:15-25 [IF= 5,595], Article Influence Score 1,732, (Q1)).

Dále v rámci kongresu proběhla moderovaná posterová sekce, kde získala druhé místo Mgr. Ivone Cristina Igreja Sa, s posterem nazvaným Soluble endoglin, cholesterol and bile acids metabolism in NASH mouse model. Ivone Sa je PGS studentka ze skupiny Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému, kde pracuje pod vedením prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D. a zároveň intenzivně spolupracuje s prof. MUDr. Stanislavem Mičudou, Ph.D. z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Autor textu a fotografie: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS