Úspěchy našich doktorandek na Helmintologických dnech

24.05.2019

Ve dnech 6. – 10. 5. 2019 se v Rejčkově u Ledče nad Sázavou konal jubilejní 25. ročník Helmintologických dnů pořádaný Českou parazitologickou společností. Akce se zúčastnilo 60 účastníků pocházejících nejen z České a Slovenské republiky, ale také z Německa či Rumunska. Naši fakultu reprezentovali zástupci z Katedry biochemických věd z Výzkumné skupiny pro studium rezistence a interakcí léčiv, která se v současnosti zabývá lékovou rezistencí u parazita vlasovky slezové. A v silné konkurenci se neztratili.

Vítězové

Zleva: Mgr. Pavlína Kellerová, Mgr. Roman Leontovyč (2. místo, PřF UK), Mgr. Nguyen Thuy Linh

Studentka druhého ročníku doktorského studia Mgr. Linh Thuy Nguyen, (školitelka: prof. Lenka Skálová), se se svou prezentací „MicroRNA expression in susceptible and resistant Haemonchus contortus isolates“ umístila na celkovém 1. místě.

Studentka prvního ročníku doktorského studia Mgr. Pavlína Kellerová, (školitelka: doc. Petra Matoušková), získala 4. místo s prezentací „The effect of sublethal doses of anthelmintics on transcription of detoxification enzymes and transporters in Haemonchus contortus“. Tento úspěch je o to významnější, že obě studentky na dané konferenci prezentovaly poprvé. Nejen tyto, ale i další prezentace zástupců Farmaceutické fakulty UK sklidily velký ohlas.

Členové fakultní výzkumné skupiny s žezlem organizátora

Členové fakultní výzkumné skupiny s žezlem organizátora

Významným úspěchem celé výzkumné skupiny je, že poprvé v historii konání konference získala žezlo české helmintologie, které symbolicky předává vládu nad organizováním dalšího ročníku Helmintologických dnů v Hradci Králové. Další ročník této tradiční a vědecky i společensky kvalitní akce se tedy bude konat v roce 2020 v naší režii. Držte nám palce.

Text: Mgr. Linh Thuy Nguyen, PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Fotografie: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS