Úspěch našich studentů na XVI. ročníku Nadnárodní studentské vědecké konference

09.05.2019

V úterý 7. 5. 2019 se v sídle společnosti Zentiva konal XVI. ročník Nadnárodní studentské vědecké konference. Oproti loňskému roku, kdy se soutěžilo ve 4 sekcích, byl program letošní konference rozdělen pouze do 3 sekcí – chemické, biologické a ostatních farmaceutických disciplín. To bohužel vedlo k tomu, že naši studenti, kteří se na nadnárodní kolo nominovali z technologické sekce a sekce klinické a sociální farmacie fakultního kola studentské vědecké konference, spadli do jedné společné kategorie. O to složitější bylo mezi příspěvky z různých odvětví farmacie určit ten nejlepší.

Na konferenci prezentovalo své práce celkem 20 studentů, mezi nimi poprvé i studenti z Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích (3), kteří doplnili tradiční účastníky z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (8), Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (5) a Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (4). Hodnocení jednotlivých sekcí a určení závěrečného pořadí bylo v rukách jednotlivých komisí, ve kterých byl vždy minimálně jeden odborník z firmy Zentiva.

O úspěšné reprezentaci Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové hovoří fakt, že naši studenti zvítězili ve dvou konferenčních sekcích a obsadili celkově 4 z 9 hodnocených míst.

Vyherci-FAFDominika-BieleszovaAdela-DiepoltovaLenka-PollakovaAdam-Majcher

Výsledky XVI. ročníku Nadnárodní studentské vědecké konference:

Chemická sekce

  1. David Švestka, Department of Chemical Drugs, Faculty of Pharmacy, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno; Synthesis and evaluation of enantioselective organocatalysts for asymmetric henry reaction of fluoroketones
  2. Adam Majcher, Skin Barrier Research Group, Department of Organic and Bioorganic Chemistry; Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic; total synthesis of 6-hydroxyceramides and their behavior in the model lipid membranes
  3. Katarína Faturová, Department of Chemistry, Biochemistry and Biophysics, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice; Synthesis and biological properties of hybrid chalcones with the core scaffold of indol-3-yl and 4-fluorophenyl

Biologická sekce

  1. Adéla Diepoltová, Department of Biological and Medical Sciences, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University; Optimization of the method leading to robust staphylococcal biofilm formation in vitro
  2. Linda Bartošová, Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Comenius University; The role of TRPV4 calcium channels in doxorubicin-induced heart failure
  3. Petra Večeřová, Department of Molecular Biology and Pharmaceutical Biotechnology, Faculty of Pharmacy, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno; Optimization of the methodology for measuring glucose toxicity in hepatocytes cell culture

Sekce ostatních farmaceutických disciplín

  1. Dominika Bieleszová, Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic; Terbinafine release from plga-based nanoparticles
  2. Lenka Polláková, Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University; Analysis of non-cardiac adverse events in rheumatic patients with glucocorticoid pulse therapy
  3. Dominika Zelencová, Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice; Study of drug delivery system effects on multicellular tumor spheroids

Velký dík patří všem organizátorům z Unie studentů farmacie Brno, porotcům za jejich čas a nelehký úkol při hodnocení i společnosti ZENTIVA za organizaci společenského večera, poskytnutí konferenčních prostor a hodnotných cen všem oceněným.

Účastníkům a jejich školitelům děkujeme za skvělou reprezentaci naší fakulty, gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci.

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Fotografie: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS