Úspěch naší studentky v projektu PročByNe?

25.11.2019

Kateřina Stolínová, studentka 4. ročníku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, zvítězila ve výběru z mnoha účastníků akce „PročByNe?“. Projekt se zabývá motivací mladých lidí a bojem proti nezaměstnanosti tím, že jim nabízí stáže v zajímavých firmách a institucích.

IMG_3334IMG_3149IMG_1414

Po úspěšném dvoukolovém přijímacím řízení a finálním kole zvítězila v konkurenci dalších devíti studentů Kateřina Stolínová. Společně s druhou vítězkou „Lili“ Phuong Linh Trinh, studentkou VŠCHT, tak získala možnost zajímavé stáže – dvoutýdenního „stínování“ ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Ireny Storové, MHA. Obě vítězky se zúčastnily interní schůzky v SÚKLu, porady pracovní skupiny pro lékárenství na Ministerstvu zdravotnictví ČR, konference Zdravotnictví 2020, sjezdu delegátů ČLnK, tematického setkání k problematice kardiovaskulárních onemocnění diabetologických pacientů a telemedicíně. Setkaly se se zástupci pacientských organizací, návštívily laboratoř registrace a klinického hodnocení léčivých přípravků, odbor farmakovigilance apod. Tato zkušenost naší studentce reálně ukázala, že budoucnost absolventa farmacie nemusí být jen v lékárně, ale i v jiných významných odvětvích.

Kateřině Stolínové blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší fakulty. Blahopřejeme i druhé vítězce Phuong Linh Trinh.

Věřím, že takový úspěch bude motivací pro další naše studenty, aby se pokusili zúčastnit následujících akcí na www.procbyne.cz - např. mezioborové stáže v Googlu v oblasti technologie. Následovat bude stínovací stáž ředitele a neurologa v jedné osobě – v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Text: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Fotografie: Archiv K. Stolínové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS