Velký úspěch Azaphthalocyanine group na mezinárodní vědecké konferenci v Kostromě

10.07.2019

Velký úspěch na mezinárodní vědecké konferenci v KostroměAktivní účast čtyř postgraduálních studentů z výzkumné skupiny Azaphthtalocyanine group, která působí na Katedře farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy pod vedením prof. Zimčíka, přinesla vítězství ve dvou kategoriích studentských cen udílených na XIII. International Conference "Synthesis and Application of Porphyrns and Their Analogues" v Kostromě.

Cenu za nejlepší studentskou přednášku si odnesl Ivan Skvortsov, který zde formou krátkého ústního sdělení prezentoval výsledky své vědecké stáže konané ve zmiňované výzkumné skupině v době od ledna 2019 do června 2019. Porota mimo jiné ocenila jeho komplexní přístup k vědecké práci, kdy Ivan nejprve připravil a charakterizoval požadované sloučeniny, stanovil jejich fotofyzikální a oxido-redukční vlastnosti a popsal jejich citlivost k pH prostředí. Tato citlivost se ukázala být dobrým předpokladem pro vývoj nových fluorescenčních senzorů citlivých k pH.

Cenu za nejlepší poster obdržel Jan Kollár za svoji práci zabývající se vlivem sérového albuminu na fotodynamickou aktivitu kationických a anionických ftalocyaninů.

Kromě těchto ocenění přinesla konference studentům možnost seznámit se s novými přístupy přípravy porfyrinů, ftalocyaninů a příbuzných sloučenin, ale také možnost navázat nová přátelství, poznat kolegy z jiných pracovišť a nabýt novou energii do své další vědecké práce.

Text: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS