Publikace v prestižním časopise pro skupinu Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému

18.02.2019

AbstraktStudenti doktorského studia Mgr. Matěj Vicen a Mgr. Barbora Vitverová společně publikovali experimentální práci s názvem „Regulation and role of endoglin in cholesterol-induced endothelial and vascular dysfunction in vivo and in vitro“ v časopise FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology), s impact factorem 5,595 a Article Influence Score 1,732.  Časopis je hodnocen v Q1 v oblasti Biochemistry and Molecular Biology, Cell biology, a je v prvním decilu časopisů v oblasti Biologie (osmý nejlepší časopis v Biologii).

Práce sledovala změny exprese endoglinu in vivo u myší s endotelovou dysfunkcí a in vitro u endotelových buněk po ovlivnění oxysteroly. Výsledky práce prokázaly významnou úlohu endoglinu v patogenezi endotelové dysfunkce. Práce navazuje na několikaletý výzkum skupiny Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému pod vedením prof. Nachtigala v oblasti endotelové dysfunkce a aterosklerózy. 

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS