Cenu Josefa Hlávky pro rok 2019 získal PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. z Katedry farmaceutické technologie

27.11.2019

V sobotu 16. listopadu 2019 se na zámku v Lužanech u Přeštic uskutečnilo předávání Cen Josefa Hlávky nejlepším studentům a absolventům pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR. Cenu Josefa Hlávky, známého českého architekta, stavitele a mecenáše, získal i náš absolvent doktorského studia a současný akademický pracovník Dr. Andrej Kováčik. Ocenění mu bylo předáno za jeho výjimečné výsledky dosažené během postgraduálního studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové (FaF UK).

Slavnostní předání cen za účasti členů správní rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových", zástupců vysokých škol a Akademie věd ČR proběhlo v sálu Českého kvarteta. Součástí akce byl koncert v zámecké kapli a prohlídka lužanského zámku.

053070011

Dr. Kováčik působí od svého nástupu na Farmaceutickou fakultu UK v pracovní skupině Skin Barrier Research Group, jež se zabývá studiem kožní bariéry. Andrej Kováčik se zabýval syntézou pro kůži zcela jedinečných kožních lipidů a studiem vlastností těchto látek v membránách simulujících kožní bariéru. Posléze svůj vědecký záběr rozšířil na studium významu vztahu struktury a účinků kožních lipidů v bariérové funkci kůže, jehož hodnocení částečně probíhalo během jeho půlroční zahraniční stáže na Institutu lékařské fyziky a biofyziky Univerzity Lipsko. Získané poznatky z jeho práce by mohly najít uplatnění při využití ceramidů v léčbě kožních onemocnění a v pochopení významu ceramidů v (pato)fyziologii lidské kůže a také v transdermální aplikaci léčiv.

V současné době Dr. Kováčik pracuje jako odborný asistent na Katedře farmaceutické technologie FaF UK. Je laureátem Ceny primátora Hradce Králové za studentskou tvůrčí práci, přednáší problematiku (trans)dermální aplikace léčiv v předmětu Farmaceutická technologie. Navíc se stal garantem a hlavním přednášejícím předmětu Kosmetologie pro farmaceuty. Andrej Kováčik je autorem více jak dvou desítek odborných publikací, které v databázi Web of Science již nasbíraly přes 110 citací bez autocitací.

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Fotografie: archiv Dr. Kováčik, archiv „Nadace“

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS