Bolzanova cena v biomedicínské kategorii putuje potřetí v řadě na Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové

09.04.2019

Dne 8. 4. 2019 proběhlo ve Vlasteneckém sále pražského Karolina za účasti Jeho Magnificence pana rektora a dalších představitelů univerzity slavnostní předávání Cen rektora a Bolzanovy ceny. Bolzanova cena je prestižním oceněním Univerzity Karlovy, je udělována studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia.

Bolzanovu cenu v biomedicínské kategorii získal v konkurenci prací ze všech pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy náš absolvent PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. za svou disertační práci s názvem „Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů“, kterou vypracoval pod vedením doc. PharmDr. Veroniky Novákové, Ph.D. na Katedře farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy.

RV1_7819RV1_7864RV1_7971RV1_8168RV1_8173RV1_8268

Oceněná práce Dr. Lochmana se zabývala přípravou a studiem nových fluorescenčních senzorů založených na struktuře azaftalocyaninů. Tyto látky by mohly v budoucnu sloužit jako velmi užitečné nástroje pro zjištění hladin životně důležitých iontů v těle nebo v biologii pro studium pochodů spojených s iontovou výměnou na buněčné úrovni. Během práce bylo připraveno několik sérií senzorů, které byly nejprve charakterizovány analytickými metodami, a poté byl velký důraz kladen na studium senzorických vlastností pomocí fluorescenčních titrací. V rámci práce byly objeveny a popsány zásadní strukturní prvky těchto molekul, pomocí kterých je možné zvýšit citlivost senzoru k určitému analytu. Mimo jiné byla v práci zcela poprvé prezentována možnost reálného využití těchto látek v praxi, a to při monitorování hladin některých iontů ve slinách nebo stanovení hladin oxidu uhličitého v dechu pomocí připraveného kompaktního senzorického zařízení. Aktuálnost a originalita práce byla taktéž doložena několika články v mezinárodních odborných publikacích s vysokým impakt faktorem.

Zbývá dodat, že ziskem letošní Bolzanovy ceny v biomedicínské kategorii dovršil Dr. Lochman „zlatý hattrick“ Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, jelikož loni tuto cenu získala RNDr. Barbora Červinková, Ph.D. a předloni PharmDr. Zuzana Ptáčková, Ph.D., obě absolventky naší fakulty.

Dr. Lochmanovi děkujeme za vzornou reprezentaci naší fakulty a přejeme mu mnoho úspěchů v jeho další vědecké činnosti.

Další informace

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Fotografie: René Volfík a Univerzita Karlova

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS