Slavnostní večer k 25. výročí udílení vědeckých ocenění Velvyslanectvím Francie v Praze

28.06.2019

U příležitosti 25. výročí udílení vědeckých cen francouzským velvyslanectvím v Praze v oblasti přírodních, společenských a humanitních věd byl uspořádán ve středu 26. června 2019 slavnostní večer v nově zrekonstruovaném Národním muzeu v Praze. Večera se zúčastnilo více jak 200 zvaných hostů, z nichž většina představovala nositele vědeckých ocenění za 25 let existence tradice, zástupce předních vědecko-výzkumných institucí i nově jmenované laureáty za rok 2019.

Francouzská ambasáda v Praze oceňuje mladé vědce za nejlepší výzkumné práce v různých vědeckých oborech již čtvrt století. Nejstaršími udílenými vědeckými cenami jsou od r. 1994 Cena Jean-Marie Lehna za chemii (nositel Nobelovy ceny za chemii z r. 1987 a zakladatel tradice) a Cena Sanofi za farmacii (od r. 1999). K dalším významným vědeckým cenám patří Cena Alberta Schweitzera za lékařství (od r. 2000), Becquerelova cena za jaderný výzkum, Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy (obě udílené od r. 2011) a Cena Jacque Derridy za společenské a humanitní vědy (od r. 2017). Po dobu trvání této tradice bylo mladým českým vědcům z různých vědeckých oborů předáno již 240 ocenění, z toho více než 60 v kategorii Cena za farmacii.

Na slavnostní večer z dříve oceněných laureátů přijali pozvání z Farmaceutické fakulty UK její děkan prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. Ve sborníku vydaném k 25. výročí jsou uvedeny profily i dalších oceněných vědců z FaF UK, a to prof. RNDr. Lenky Skálové, Ph.D., prof. PharmDr. Kateřiny Vávrové, Ph.D., prof. PharmDr. Petra Zimčíka, Ph.D. a doc. PharmDr. Martiny Čečkové, Ph.D. Ocenění získali za významné výzkumné práce i prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.

Během letošní slavnosti k 25. výročí byly vědecké ceny předány dalším 20 mladým vědcům. Z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy získala v tomto roce 2. místo v Ceně za farmacii PharmDr. Lucie Hyršová, Ph.D. z Katedry farmakologie a toxikologie za vědeckou práci „Nové aspekty funkce a regulace pregnanového X receptoru (školitel doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.) a 3. místo Mgr. Ivona Lhotská, Ph.D. z Katedry analytické chemie za vědeckou práci na téma „Využití moderních chromatografických technik v analýze cizorodých a kontaminujících látek v potravinách“ (školitel: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.).

Předání ocenění bylo zahájeno proslovy prof. Jean-Marie Lehna, dr. Rolanda Galharague (francouzského velvyslance v Praze) a prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky. Následoval společenský večer s ochutnávkami francouzských vín, sýrů a dalších pochutin a prohlídka hlavní kupole Národního muzea s výhledem na večerní Prahu.

Slavnostní večer byl krásným zavzpomínáním na české vědce, kterým byla ocenění Velvyslanectví Francie v Praze za vědeckou práci v různých oborech během 25 let udělena a oslavou nově oceněných laureátů za rok 2019. Tato ocenění spojená s několikaměsíčním pobytem ve Francii jistě povedou k rozvoji další mezinárodní spolupráce i na naší Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Oceněným srdečně gratulujeme!

Foto-14_20190626_214734foto-3_20190626_185010Foto-4_20190626_200402Foto-5_20190626_191205Foto-7_20190626_203921Foto-10_20190626_205236Foto-8_20190626_203328Foto-9_20190626_20472720190626_211655Foto-13_20190626_211617Foto-11_20190626_211956

Autor textu: doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
Fotografie: doc. PharmDr. Kubová Hana, DrSc. (AV ČR) 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS