Publikace pracovníků Farmaceutické fakulty UK v prestižním časopise s IF 8.76

10.09.2018

Významného úspěchu dosáhli výzkumníci naší fakulty ze skupiny Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie ve spolupráci s dalšími českými a zahraničními spolupracovníky. Jejich práce „Comprehensive review of cardiovascular toxicity of drugs and related agents“ byla publikována ve významném časopise Medicinal Research Reviews (Med Res Rev. 2018; 38: 1332-1403, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/med.21476), jehož IF byl v době přijetí článku 8,76. Autorský kolektiv tvořili Přemysl Mladěnka1, Lenka Applová1, Jiří Patočka2, Vera Marisa Costa3, Fernando Remiao3, Jana Pourová1, Aleš Mladěnka4, Jana Karlíčková5, Luděk Jahodář5, Marie Vopršálová1, Kurt J. Varner6, Martin Štěrba7.

1Katedra farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové;
2Centrum biomedicinského výzkumu, FN Hradec Králové;
3Department of Biological Sciences, Faculty of Pharmacy, University of Porto, Portugalsko;
4Onkogynekologické oddělení, Gynekologicko-porodnická klinika, FN Ostrava;
5Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové;
6Department of Pharmacology, Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans, USA;
7Katedra farmakologie, Lékařská fakulta UK, Hradec Králové.

Práce vyniká přehledností a důkladností, má široký záběr v klíčové oblasti medicíny, zahrnuje imponující počet 544 citací. Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou morbidity a mortality ve vyspělých státech světa. Léčiva, zneužívané látky a toxiny mohou významně přispívat ke kardiovaskulární zátěži. Publikovaná práce představuje systematický přehled látek, které mohou vyvolat významnou kardiovaskulární toxicitu. Látky jsou tříděny do skupin s významným účinkem na srdce, krevní cévy nebo na obojí. Práce přehledně uvádí  mechanizmy toxického účinku jednotlivých látek i jejich možné dopady při užití v klinické praxi. Vzhledem k velkému množství diskutovaných látek může článek oslovit širokou odbornou obec, včetně farmakologů a toxikologů, farmaceutů, lékařů i medicínsky orientovaných chemiků.

Text: Doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS