Profesor Švec obdržel Votočkovu medaili!

22.06.2018

Profesor František Švec převzal ve středu 20. června 2018 z rukou rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), prof. Ing. Karla Melzocha, CSc., Medaili Emila Votočka za pedagogickou a vědeckou činnost a reprezentaci školy. Profesor Emil Votoček, jehož jméno medaile nese, se ve třicátých letech 20. století zasloužil o vzestup úrovně výuky chemie a vědeckého výzkumu na VŠCHT.  

IMG-4109WP_20180620_17_22_52_Pro

Profesor Švec, který momentálně působí na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové jako klíčový zahraniční vědecký pracovník projektu STARSS (Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách), vystudoval pražskou VŠCHT. Po ukončení doktorských studií na VŠCHT působil na Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd. V devadesátých letech působil na Cornellově Universitě ve Spojených státech amerických. Od roku 1997 byl zaměstnán na Kalifornské univerzitě v Berkeley, USA, kde jako profesor působil až do roku 2014. Zároveň od roku 2005 vedl oddělení Organické a makromolekulární syntézy v Lawrencově Národní Laboratoři v Berkeley. Před působením na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové působil několik let jako profesor na čínské Univerzitě chemické technologie v Pekingu.

Jeho obsáhlá vědecká práce je zaměřena na syntézu a vývoj nových monolitických stacionárních fází používaných v separačních vědách. Během své vědecké kariéry publikoval více než 450 odborných publikací včetně 81 kapitol knih, které byly citovány více než 24 000krát, editoval 3 knihy a je spoluautorem 77 patentů. Jeho h-index dosahuje hodnoty 90.

Text: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D.
Foto: archiv prof. Ing. Františka Švece, Dr.Sc.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS