Jaroslav Roh získal prestižní Cenu Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii

08.11.2018

Letošním nositelem prestižní Ceny Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii se stal doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. z Farmaceutické fakulty UK  za svoji práci se souhrnným názvem „Příprava látek ze skupiny dusíkatých heterocyklů s potenciální antituberkulotickou či kardioprotektivní účinností“.

Cena Alfreda Badera za organickou chemii byla zřízena v roce 1994 Alfredem Baderem (chemik českého původu, filantrop, zakladatel firmy Aldrich) a v roce 2002 byla doplněna právě cenou za bioanorganickou a bioorganickou chemii. Tyto prestižní ceny jsou každoročně udělovány Českou společností chemickou jako odměna a uznání dvěma českým vědcům do 35 let věku za vynikající výsledky ve výzkumu v organické chemii a v bioanorganické a bioorganické chemii.

DSC_3481cDSC_3482DiplomDSC_3483cerDSC_3486cr

Doc. Jaroslav Roh převzal toto ocenění v pátek 2. 11. 2018 na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a faramceutické chemii – “Liblice 2018” z rukou prof. Jana Hlaváče a výsledky své práce zde prezentoval formou plenární přednášky s názvem „Synthesis and Structure-Activity Relationships of 3,5-Dinitrophenyl-Containing Heterocyclic Compounds as Selective Antitubercular Agents.“ Ziskem této ceny se Jaroslav Roh zařadil ke dvěma stávajícím nositelům Ceny Alfreda Badera z naší fakulty, a to k prof. Milanu Pourovi (oceněn v roce 2001) a doc. Petru Zimčíkovi (oceněn v roce 2010).

Zbývá dodat, že cenu za organickou chemii si v letošním roce odnesl Mgr. Andrej Jančařík, Ph.D. z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.

Text: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D.
Fotografie: prof. Pavel Kočovský, DSc. FRSE

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS