První cena za nejlepší publikaci za rok 2017 pro PharmDr. Evu Doleželovou, Ph.D. a kol.

10.09.2018

PharmDr. Eva Doleželová, Ph.DTradiční udělování cen za nejlepší publikace v minulém roce pořádané Českou společností pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně letos přineslo úspěch PharmDr. Evě Doleželové, Ph.D., neboť v soutěži nejlepší publikace za rok 2017 v kategorii Experimentální farmakologie získala první cenu práce autorského kolektivu Dolezelova E, Prasnicka A, Cermanova J, Carazo A, Hyrsova L, Hroch M, Mokry J, Adamcova M, Mrkvicova A, Pavek P, Micuda S. s názvem „Resveratrol modifies biliary secretion of cholephilic compounds in sham-operated and cholestatic rats“, publikovaná v listopadu 2017 v časopise World Journal of Ganstroenterology. PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D je členkou Pracovní skupiny Biologických a lékařských věd (Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému).

Cena byla předaná v rámci konference 68. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY v Hradci Králové, konané ve dnech 5. – 7. 9. 2018. Farmakologické dny jsou tradičním každoročním sjezdem českých a slovenských farmakologů.

Autor textu a fotografie: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS