Cenu Josefa Hlávky pro rok 2018 získal PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D.

03.12.2018

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky, patří mezi prestižní ocenění udělované každoročně nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“. Tato nadace byla založena mecenášem Josefem Hlávkou v roce 1904 s cílem podporovat vynikající studenty, talentované vědce a umělce.

011019022071072115

Letošní předávání Cen a Medailí Josefa Hlávky pro nestory, významné osobnosti české vědy i umění proběhlo tradičně 16. listopadu 2018 na Hlávkově zámku v Lužanech. Slavnostnímu udílení cen předcházelo položení kytice a uctění památky Josefa Hlávky na místě jeho posledního odpočinku. Ocenění byla poté předána v sále Českého kvarteta. Závěr dne byl věnován koncertu v zámecké kapli a prohlídce areálu.

Mezi sedmi oceněnými studenty z Karlovy Univerzity byl také zástupce Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D., který byl oceněn za svou disertační práci zabývající se vývojem nových fluorescenčních senzorů. Výsledky svého doktorského studia zveřejnil ve čtyřech publikacích s impozantním souhrnným IF převyšujícím 20, byl řešitelem grantu GA UK a podílel se na řešení grantu GA ČR. Nejen díky jeho nadstandardní vědecké činnosti byl dr. Lochman přijat na Farmaceutickou fakultu UK, kde nyní pracuje jako odborný asistent na řešení výzkumných projektů z oblasti farmaceutické analýzy.

Text: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
Fotografie: www.hlavkovanadace.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS