Vědecká publikace oceněna editorem prestižního časopisu Chemistry - A European Journal

13.03.2017

Tým složený z doc. Veroniky Novákové, doc. Petra Zimčíka, doc. Miroslava Miletína a postgraduálního studenta Mgr. Antonína Cidliny (tj. členů výzkumné skupiny Azaphthalocyanine group) ve spolupráci s prof. Nemykinem (University of Manitoba, Canada) zaznamenal další úspěch v oblasti vývoje nových fluorescenčních indikátorů citlivých na pH roztoku. Připravené sloučeniny odvozené od v přírodě se vyskytujících porfyrinů byly navrženy tak, aby vykazovaly intenzivně červenou fluorescenci pouze při požadované hodnotě pH. Tento tzv. OFF-ON-OFF princip zapínání indikátoru je založen na unikátní a dosud nepopsané kombinaci dvou přepínačů, jejichž kombinací je řízena fluorescence indikátoru.

chem201605516team

Práce byla publikována v prestižním vědeckém časopise Chemistry-A European Journal s impakt faktorem 5,771 (Cidlina A, Miletin M, Fathi-Rasekh M, Nemykin V, Zimcik P, Novakova V, OFF-ON-OFF Red-Emitting Fluorescent Indicators for a Narrow pH Window, Chemistry - A European Journal, 2017, 23, 8, 1795-1804). Díky velice pozitivnímu posudku všech oponentů hodnotících tuto práci, byla publikace vybrána editorem pro grafiku na přebalu (Front cover) daného čísla časopisu doplněnou o jednostránkový text zmiňující autory, průběh projektu a vize do budoucna (tzv. Cover profile). Práce byla také editorem označena jako tzv. „Hot paper“, tedy jako článek zvláštního významu v rapidně se rozvíjející oblasti současného výzkumu. Poděkování autorů patří mj. i Martinu Štěpánovi za pomoc s grafickým návrhem obrázku.

Text: doc. Veronika Nováková, doc. Petr Zimčík
Grafika: Chemistry - A European Journal

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS