Úspěšná prezentace katedry analytické chemie na mezinárodní konferenci HPLC 2017

03.07.2017

Ve dnech 18. – 22. června proběhla tradiční mezinárodní konference „45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques“ (HPLC 2017), která byla letos poprvé pořádána v Praze (Kongresové centrum – bývalý Palác kultury). Tato konference patří k největším mezinárodním odborným setkáním vědců v oblasti separačních technik, od chromatografie a elektroforézu přes úpravu vzorků před analýzou až po široce využívanou hmotnostní spektrometrii.

V letošním roce se této konference účastnilo přes 1350 odborníků z celého světa. Odborné přednášky byly prezentovány ve čtyřech paralelně probíhajících sekcích, věnovaných fundamentálnímu výzkumu, spojení separačních metod s hmotnostní detekcí či aplikačnímu využití separačních technik v mnoha odvětvích (biofarmaka, metabolomika, proteomika, rostlinné produkty). Jedna ze sekcí byla také věnována mladým vědcům, kteří měli příležitost vyzkoušet si prezentaci před širokým odborným publikem. Celkem bylo prezentováno 247 ústních sdělení, mezi které byly zařazeny i přednášky dvou zástupců Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, a to přednáška profesora Františka Švece a přednáška docentky Lucie Novákové. Kromě ústních sdělení byla součástí odborného programu také prezentace plakátových sdělení, kdy bylo prezentováno přes 600 posterů, z nichž 225 soutěžilo o cenu za nejlepší poster. Více informací, které se týkají konference, můžete najít na webu konference.

Ze soutěžních posterů bylo vybráno celkem 20 sdělení, která byla oceněna cenou Best Poster Award. Z Katedry analytické chemie FaF UK se mezi nejlepší plakátová sdělení umístily hned 2 prezentované práce. První oceněnou prací bylo sdělení “Polyamide nanofibers as the sorbent for on-line SPE-HPLC determination of Bisphenol A in river water samples” prezentované Mgr. Martinou Parmovou (školitel doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.), která se zabývá využitím nanovláken pro úpravu vzorku. Druhou oceněnou prací byla práce Mgr. Jaroslava Jenča (školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.; školitel specialista: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.) “Chromatographic analysis of thiamine and its derivatives for routine diagnostics in whole blood” zabývající se analýzou markeru thiaminu, jehož změněná hladina může být ukazatelem patologického stavu.

Kromě odborných sekcí konferenci doprovázel i pestrý společenský program, který kromě Gala-dinner v Paláci Žofín, či koncertu klasické hudby v Katedrále svatého Petra a Pavla zahrnoval také Czech Beer Party, kde byly v průběhu večera prezentovány instituce, které se podílely na organizaci konference a poskytly podporu studentům formou cestovních grantů. Součástí programu na Czech Beer Party byl také stánek Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, ve kterém byla zábavnou interaktivní formou prezentována věda a možnosti studia na fakultě. Všem, kteří se na přípravě stánku FaF UK i vlastní prezentaci aktivně podíleli, patří velké poděkování za jejich pomoc a ochotu.

MP_HPLCJJ_HPLC_1470142certifikat_parmova

Text: Mgr. Veronika Pilařová, Ph.D.
Foto: archiv HPLC 2017, Mgr. Martina Parmová, Mgr. Jaroslav Jenčo

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS