Naši studenti úspěšní na Nadnárodní studentské vědecké konferenci 2017

15.05.2017

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se pod záštitou společnosti Zentiva konal v Brně XVI. ročník Nadnárodní studentské vědecké konference. Své práce prezentovalo 19 studentů z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a letos poprvé i Univerzity veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach. Konferenci zahájil děkan Farmaceutické fakulty VFU v Brně, pan MUDr. Tomáš Parák.

Naši studenti opět vynikali ve všech sekcích, jak můžete sami posoudit z výsledků.

Naši studenti úspěšní na Nadnárodní studentské vědecké konferenci 2017

Chemická sekce

Cena akademických pracovníků

1. David Švestka | Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
2. Jan Kubeš | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
3. Jana Leskovská | Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Cena Zentivy

1. Jan Kubeš | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
2. David Švestka | Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
3. Jana Leskovská | Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Biologická sekce

Cena akademických pracovníků

1. Maria Olenic | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
2. Petra Ješíková | Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
3. Margaréta Marušáková | Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Cena Zentivy

1. Zuzana Mládková | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
2. Martin Löffelmann | Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
3. Maria Olenic | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Sekce ostatních farmaceutických věd

Cena akademických pracovníků

1. Dimitrios-Faidon Kevrekidis | Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
2. Barbora Vaňková | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
3. Darja Bučková | Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Cena Zentivy

1. Darja Bučková | Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
2. Barbora Vaňková | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
3. Martin Dominik| Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Velký dík patří Unii studentů farmacie za organizaci a také všem porotcům za jejich čas a nelehký úkol hodnocení.

Účastníkům a jejich školitelům děkujeme za skvělou reprezentaci naší fakulty, gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do další práce.

Text a fotografie: Pavlína Chladová, Spolek českých studentů farmacie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS