Jediná cena byla udělena v konkurenci 108 posterů a putuje na Farmaceutickou fakultu UK

28.06.2017

Jen jedna cena byla udělena v konkurenci 108 posterů na 11. Světové konferenci na využití polyfenolů a putuje na FaF Mgr. Ivetě Najmanové, Ph.D.

V termínu od 20. – 21. června 2017 proběhla ve Vídni mezinárodní konference s názvem „11th World Congress of Polyphenols Applications“ pořádaná společností „International Society of Antioxidant in Nutrition and Health“. Kongresu se zúčastnili odborníci z oblasti akademického i průmyslového výzkumu, aby diskutovali o nejnovějších vědeckých pokrocích v oblasti výzkumu polyfenolických látek a jejich uplatnění.

Ze 108 prezentovaných posterů byl jako jediný oceněn poster Mgr. Ivety Najmanové, Ph.D. z Výzkumné skupiny Katedry Biologických a lékařských věd (skupiny Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému), která zde prezentovala výsledky svého výzkumu z nedávno úspěšně ukončeného doktorského studia ve skupině Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie na Katedře Farmakologie a toxikologie.  

Oceněný poster „Antihypertensive effects of quercetin metabolites“ kolektivu autorů Mgr. Ivety Najmanové, Ph.D., Mgr. Thomase Migkose, PharmDr. Marie Vopršalové, CSc., PharmDr. Jany Pourové, Ph.D., Mgr. Veroniky Pilařové, Ph.D., doc. PharmDr. Lucie Novákové, Ph.D. a doc. PharmDr. Přemysla Mladěnky, Ph.D. shrnuje poznatky o výzkumu metabolitů flavonolu kvercetinu, tvořených lidskými enzymy a/nebo bakteriální mikroflórou v tlustém střevě a jejich vlivu na hladký cévní sval in vitro a in vivo. U některých z těchto metabolitů byl nejdříve prokázán vasodilatační potenciál při in vitro experimentech prováděných na hrudních aortách potkanů. Tyto účinky byly následně potvrzeny i při in vivo testech na potkanech, kde v závislosti na dávce dokázaly krátkodobě snížit tlak krve.

Oceněný poster

Text a fotografie: Mgr. Thomase Migkos a prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS