Publikace Mgr. Barbory Červinkové vybrána pro tvorbu grafiky na titulní stranu časopisu J.Sep.Sci.

12.09.2017

Obálka časopisuČlánek autorů výzkumné skupiny ACG z katedry analytické chemie: Barbora Červinková, Lenka Kujovská Krčmová, Sáva Klabačková, Dagmar Solichová a Petr Solich: “Rapid determination of lipophilic vitamins in human serum by ultra-high performance liquid chromatography using a fluorinated column and high-throughput miniaturized liquid–liquid extraction”, přijatý pro publikaci v časopise Journal of Separation Science (Volume 40, Issue 17, IF 2,557) byl vybrán editorem pro grafickou úpravu titulní strany časopisu (Cover picture) s tématem článku a s krátkým doprovodným textem. Práce je zaměřena na vývoj nové UHPLC metody pro stanovení jednotlivých tokoferolů a retinolu v lidském séru s následnou aplikací na reálných vzorcích pacientů. Nová metoda bude využita nejen pro pacienty Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Autoři grafického návrhu:
Karel Auer jr. a doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS