Bolzanova cena pro Mgr. Zuzanu Ptáčkovou, Ph.D.

09.03.2017

Bolzanova cena je prestižním oceněním Univerzity Karlovy, které je každoročně udíleno studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem. V letošním XXIII. ročníku byla v lékařské kategorii jako nejlepší vybrána disertační práce Mgr. Zuzany Ptáčkové, Ph.D. z katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK na téma „Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku“.

Dizertační práce Zuzany Ptáčkové, vypracovaná v rámci doktorského studia ve Skupině experimentální farmakologie a lékových interakcí byla oceněna za přínos v oblasti transportu léčiv z matky do plodu. Dr. Ptáčková konkrétně popsala transport některých antiretrovirálních látek užívaných těhotnými ženami s diagnózou HIV. Výsledky práce byly publikovány v několika odborných časopisech, včetně prestižního AIDS, a mohou přispět k lepší charakterizaci farmakokinetiky zkoumaných léčiv a k zvýšení bezpečnosti jejich používání v těhotenství.

IFORUM-16064-version1-_b2_fullbolzanova-cenaIFORUM-16064-version1-afotobig

Soutěžní práce posuzuje komise složená z členů jmenovaných rektorem. V letošním ročníku komise hodnotila téměř 60 přihlášených prací. Ocenění získali spolu s diplomem i finanční odměnu.

Reportáž z předávání cen

 

Text: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Fotografie: Univerzita Karlova

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS