Ocenění v Soutěži vysoce kvalitních monografií

02.06.2016

V Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově v Praze za rok 2014 byla letos oceněna následující monografie:

KnihaVlček, J.; Vytřísalová, M.; Beran, J.; Červený, P.; Driák, D.; Dušek, P.; Keller, O.; Krčmová, I.; Kroupa, R.; Lukáš, M.; Marková, J.; Palička, V.; Roth, J.; Rudolf, K.; Salajka, F.; Sláma, O.; Šedo, J.; Tůma, I.; Vorlíček, J.; Vyzula, R.: Klinická farmacie II. Praha: Grada, 2014, 255 p. ISBN 978-80-247-4532-9

Klinická farmacie se významně rozvíjí a snaží se doplnit jiné zdravotnické obory o to, jak využívat terapeutickou hodnotu léčiva. Spolupráce klinického farmaceuta s lékařem  je příkladem rozvoje týmové spolupráce ve zdravotnictví. Pro ni je potřeba vychovat odborníka na léčiva, který je schopen v týmu podpořit maximalizaci prospěchu z léčby a svými znalostmi a zkušenostmi minimalizovat rizika farmakoterapie.

Druhý díl úspěšné učebnice klinické farmacie je určen jak pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, tak i pro předatestační a postgraduální přípravu. Představuje účelně zpracovanou učebnici, kterou lze využít v běžné klinické praxi jak na lůžkových odděleních, tak i v ambulancích při poskytování farmaceutické péče. Díky své přehlednosti ji mohou využít i další zdravotničtí pracovníci usilující o racionální farmakoterapii.

V knize jsou obsaženy základní poznatky potřebné k práci klinických farmaceutů – odborníků, kteří se specializují na komplexní hodnocení lékových režimů v souladu se zásadami medicíny založené na důkazech. Důraz je kladen na relevantní informace o změně terapeutické hodnoty léků v rozličných podmínkách (např. u odlišných lékových schémat, ve vztahu k anamnéze pacienta, k jeho věku a komorbiditám). Kliničtí farmaceuti jsou připraveni poskytovat klinicky orientovanou farmaceutickou péči v oblasti léčiv s cílem maximalizovat účinnost a minimalizovat rizika farmakoterapie a předcházet lékovým pochybením. V rámci rozvoje účelné týmové spolupráce se snaží přispívat k prospěchu a spokojenosti pacienta rovněž kvalifikovanými konzultacemi s lékaři, sestrami a dalšími pracovníky ve zdravotnictví.

Publikace obsahuje podrobně zpracované údaje o hlavních nosologických jednotkách nezbytné pro praktické uplatňování racionální farmakoterapie: etiopatogenezi, klinickou manifestaci a prognózu onemocnění, základní diagnostiku, cíle a strategie léčby, nefarmakologické postupy a farmakoterapii onemocnění s podrobným uvedením indikační oblasti, účinnosti a bezpečnosti používaných léků.

Tato kniha je považována za excelentní, protože je první tohoto typu (tentokrát už II. díl) na českém trhu, která pomáhá připravovat odborníky pro klinicko-farmaceutickou péči a překonává deficit v komunikaci dané nedostatečnou přípravou studentů farmacie ve znalosti cílů a strategie léčby u vybraných nosologických jednotek.

Fotografie obálky: GRADA Publishing, a.s.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS