Ocenění na konferenci HPLC 2016 v San Franciscu, USA

01.08.2016

Tradiční mezinárodní konference „44th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques“ (HPLC 2016) byla letos pořádána v San Franciscu, USA, ve dnech 19. – 24. 06. 2016. Tato konference je největším celosvětovým odborným setkáním vědců v oblasti separačních technik, se zaměřením na separační metody od chromatografických přes elektroforetické až po techniky úpravy vzorku před analýzou. V letošním roce se konference účastnilo okolo 1000 odborníků z celého světa. Odborné přednášky (celkem 194) byly prezentovány ve třech paralelních sekcích a doplněny byly o speciální sekce vzdělávajících tutoriálů. Ve 24 různých sekcích pak bylo prezentováno 426 posterů.

poster2BEST-POSTER-AWARD-WEB

Vzhledem k významnosti konference a počtu účastníků je velmi prestižním oceněním udělení 3. ceny (1.místo uděleno kolektivu z UTAS, Austrálie, 2.místo kolektivu z Berkeley, USA) v soutěži o nejlepší poster: „Best poster award“ pro doc. PharmDr. Lucii Novákovou, Ph.D. z Katedry analytické chemie FaF UK, která zde prezentovala výsledky dlouhodobé spolupráce na společném projektu s Univerzitou v Ženevě formou posteru:

L. Nováková, V. Desfontaine, F. Ponzetto, R. Nicoli, M. Saugy, J. Veuthey, D. Guillarme: „UHPSFC-MS/MS as a viable option in doping control analysis“, poster P‑Th‑2013. http://hplc2016.org/award-best.html

Tato práce se zabývala možnostmi techniky ultra-vysokoúčinné superkritické fluidní chromatografie ve spojení s tandemovou hmotností spektrometrií na poli dopingové kontroly. Výsledkem projektu a dlouhodobé a plodné spolupráce jsou také čtyři odborné publikace k danému tématu již vyšlé v posledních letech v top analytických časopisech Analytica Chimica Acta a Journal of Chromatography A.

Významnou událostí pro Českou republiku pro oblast separační vědy a analytickou chemii jako celek je pořádání dalšího ročníku této celosvětové konference v roce 2017 v Praze v Kongresovém centru,  kde je doc. L. Nováková členem organizačního výboru. Viz http://www.hplc2017-prague.org/


Text: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Fotografie: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS