Ocenění klinických fyziologů na mezinárodním kongresu ESPEN 2016

29.09.2016

Na mezinárodním kongresu Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu v Kodani v Dánsku v konkurenci více jak 90 zemí světa získaly postgraduální studentky Farmaceutické fakulty UK Mgr. Anna Patková a Mgr. Věra Josková cenu odborné společnosti ESPEN 2016 Travel Fellowship za abstrakt k posteru s názvem „THE EFFECT OF ENERGY AND NUTRITIONAL SUBSTRATE INTAKE ON THEIR OXIDATION AND THE ENERGY EXPENDITURE IN POLYTRAUMA PATIENTS IN ICU” autorského kolektivu Anna Patková, Věra Josková, Eduard Havel, Miroslav Kovařík, Zdenek Zadák, Miloslav Hronek.

Foto

Uvedený poster prezentuje výsledky klinického výzkumu Skupiny klinické fyziologie výživy a metabolizmu při Katedře biologických a lékařských věd, vedeným docentem Miloslavem Hronkem, ve spolupráci s JIP Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Oceněné výsledky se týkají aplikace výsledků klinického výzkumu parenterální a enterální výživy u polytraumatizovaných pacientů s cílem snížit rizika mortality a morbidity.

Text: Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS