Mgr. Barbora Vitverová získala cenu za nejlepší poster na 20. kongresu o ateroskleróze

12.12.2016

Mgr. Barbora Vitverová získala cenu za nejlepší poster na 20. kongresu o aterosklerózeČeská společnost pro aterosklerózu vybrala jako nejlepší v moderované posterové sekci na 20. kongresu o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně poster Mgr. Barbory Vitverové s názvem „Changes of membrane and soluble endoglin levels as a possible biomarker of endothelial dysfunction”. Poster sledoval změny exprese aortálního endoglinu a hladin solubilního endoglinu během časných fází aterogenního procesu. Studentka 2 ročníku doktorského studia na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové Mgr. Barbora Vitverová je členkou Pracovní skupiny Biologických a lékařských věd (Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému).

Pracovní skupina Biologických a lékařských věd (Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému) pod vedením doc. Nachtigala se dlouhodobě věnuje procesu aterosklerózy, endotelové dysfunkce, její patogenezí a případným možnostem ovlivněné pomocí statinů. V poslední době se věnuje zejména úloze membránového a solubilního endoglinu jako potenciálního ukazatele aterogenního procesu, či jako možného iniciátora endotelové dysfunkce.

Autor textu a fotografie: Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS