Cenu Josefa Hlávky pro rok 2016 získal PharmDr. Michal Říha, Ph.D.

07.12.2016

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Cenu Josefa Hlávky v roce 2016 získalo celkem 11 studentů a mladých pracovníků Univerzity Karlovy. Mezi oceněnými byl také PharmDr. Michal Říha, Ph.D., absolvent doktorského studia na Farmaceutické fakultě UK a bývalý člen skupiny Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie z katedry Farmakologie a toxikologie. PharmDr. Michal Říha, Ph.D. během svého doktorského studia publikoval 13 publikací se souhrnným IF 44.

ABC_2335ABC_2487ABC_2490abc_2545_fullABC_2540diplom

Předání tohoto ocenění proběhlo 16. listopadu 2016 v Lužanech. První zastávkou na cestě z Prahy bylo místo posledního odpočinku Josefa Hlávky, kde byla položena kytice k uctění jeho památky. Vlastní předávání se konalo na Hlávkově zámku v Lužanech, kde se jej zúčastnili i zástupci vysokých škol a AV ČR. Předáno bylo několik typů ocenění (např. Medaile Josefa Hlávky pro nestory a významné osobnosti české vědy a umění, např. ocenění jejich celoživotního díla), Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladé vědecké pracovníky AV ČR. Po slavnostním aktu proběhl koncert v zámecké kapli s následnou komentovanou prohlídkou zámeckých prostor.

Text: Kolegové ze skupiny KRFT
Fotografie: Vladimír Šigut, http://iforum.cuni.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS