Úspěch doktorandky na mezinárodní konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016

20.06.2016

Na mezinárodní konferenci „Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016“,  konané 6. – 9. června 2016 v Olomouci, získala Mgr. Veronika Pilařová, studentka 3. ročníku doktorského programu Farmacie z Katedry analytické chemie (školitelka doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.), ocenění odborné poroty za nejlepší posterovou prezentaci výsledků vědecké práce.

Fotoaward

Z celkového počtu 54 posterů byla oceněna 3 plakátová sdělení. Prezentovaná práce „Development and optimization of UHPSFC-MS method for high-throughput determination of tocopherols and tocotrienols in human serum“, která se zabývá vývojem a optimalizací metody pro stanovení 8 isomerních forem vitaminu E pomocí nové a moderní ultra vysoko účinné superkritické fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí, byla jednou z nich. Inovativnost a důležitost rozvoje superkritické fluidní chromatografie byly také potvrzeny nedávným přijetím odborné publikace na uvedené téma do prestižního časopisu Analytica Chimica Acta (IF=4.7 - časopis je dle JCI 8 z 75 časopisů v oboru Analytical Chemistry).

Práce vznikla za spolupráce s Laboratoří růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v Brně.

 

Autor textu: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS