28. říjen v Hradci Králové

01.11.2016

Oslavy státního svátku 28. října nebyly v tomto roce pro naši fakultu „pouhou“ oslavou státního svátku, ale měly pro ni zvláštní nádech. Vedení Statutárního města Hradec Králové se totiž rozhodlo ocenit práci 3 děkanů fakulty Medailí města Hradec Králové.

Toto ocenění si doc. Dušek, prof. Hrabálek a doc. Šimůnek zasloužili tím, že se, jak uvádí primátor města ve svém dopise, „významně podíleli spolu s ostatními představiteli vysokého školství v Hradci Králové na prosazení myšlenky vytvoření společného sídla fakult Univerzity Karlovy v Hradci Králové“.

Medaile byla proto udělena také děkanům LF UK v Hradci Králové prof. Paličkovi a prof. Červinkovi.

DSC_0114DSC_0131DSC_013528rijen2016P1260627

Za vyznamenané mohu říci, že si tohoto ocenění velmi vážíme a velmi si ceníme toho, že město, jehož jsou obě fakulty UK nedílnou součástí, nelehkou práci představitelů fakult v období 2005 až 2014 takto významně ocenilo.

Ačkoliv se jednalo o rozšíření areálů fakult UK, nebylo snadné právě s rektorátem UK v letech 2006-09, tedy před realizací,  vyjednat takové podmínky, které by stavbu umožnily, aniž by se obě fakulty na několik let významně zadlužily.

V tomto ohledu patří poděkování také AS naší fakulty vedenému dr. J. Kotlářovou za spolupráci na vytváření podmínek a předpokladů pro zahájení celé stavby.

Text: Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Fotografie: Eliška Hrabálková

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS