Úspěchy doktorandů fakulty na 65. Farmakologických dnech

20.10.2015

Ve dnech 16. – 18. září 2015 se v Praze konaly 65. Farmakologické dny, pořádané Českou společností pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP.

V rámci konference byly vyhlášeny ceny za nejlepší publikace roku 2014 udělované touto společností.

V kategorii experimentální farmakologie získala první cenu Mgr. Zuzana Ptáčková (roz. Neumanová) ze skupiny experimentální farmakologie a lékových interakcí za práci „Interactions of tenofovir and tenofovir disoproxil fumarate with drug efflux transporters ABCB1, ABCG2 and ABCC2; role in transport across the placenta” publikovanou v časopisu AIDS.

V kategorii toxikologie získala první cenu Mgr. Hana Jansová z výzkumné skupiny molekulární a buněčné toxikologie za publikaci „Comparison of various iron chelators and prochelators as protective agents against cardiomyocyte oxidative injury“ publikovanou v časopisu Free Radical Biology and Medicine.

Zvláštní ocenění za práci z roku 2014 získal dále Mgr. Tomáš Smutnývýzkumné skupiny klinické a molekulární farmakoterapie za publikaci „U0126, a mitogen-activated protein kinase kinase 1 and 2 (MEK1 and 2) inhibitor, selectively up-regulates main isoforms of CYP3A subfamily via a pregnane X receptor (PXR) in HepG2 cells“ publikovanou v časopisu Archives of Toxicology.

Mladí vědci fakulty tak získali ocenění ve třech ze čtyř kategorií, které tato odborná společnost hodnotila!

V rámci soutěže o nejlepší posterová sdělení obdržely od odborné poroty čestná uznání Mgr. Lucie Navrátilová za práci „Interactions of selected flavonoids with the transporters hOATP2B and OATP1A2“ a Mgr. Josef Řezníček za sdělení „Efavirenz decreases renal excretion of lamivudine through inhibition of OCT1, OCT2 and MATE1 drug transporters”.

IMG1jansovasmutnyimg2

 

Autor článku: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Autoři fotografií: zdroj Farmaceutická fakulta UK

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS