„Hot paper“ v prestižním časopise Chemistry - A European Journal

02.12.2015

Dvě absolventky magisterského studia Farmacie, které v roce 2015 obhájily své diplomové práce, byly velmi úspěšné ve svém výzkumném působení na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jejich diplomové práce se staly podkladem pro odborný článek v prestižním chemickém časopise Chemistry – A European Journal (IF2014 = 5,731) publikovaný týmem ve složení: Doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D., PharmDr. Miroslava Lásková, PharmDr. Hana Vavřičková a Doc. PharmDr Petr Zimčík, Ph.D.

Fotka3obalka

Článek byl editorem označen jako tzv. „Hot paper“ (z webových stránek časopisu: Hot Papers are chosen by the Editors for their importance in a rapidly evolving field of high current interest.) a dále byl vybrán pro grafickou prezentaci na zadním přebalu příslušného čísla jako tzv. „back cover“. Oba tyto výběry editora naznačují, že publikace je podstatným a silně aktuálním přínosem pro obor, kterému se věnuje.

Článek „Phenol-Substituted Tetrapyrazinoporphyrazines: pH-Dependent Fluorescence in Basic Media”, který byl z podstatné části výsledkem výzkumu obou studentek v rámci jejich působení na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv, pojednává o vývoji nových molekulárních sensorů schopných emitovat světlo v červené oblasti spektra. Látky typu tetrapyrazinoporfyrazinů s rozsáhlým makrocyklickým systémem jsou pro použití v oblasti sensorů velice výhodné právě z hlediska svých spektrálních vlastností. Absorpce a emise světla v červené oblasti spektra výrazně zvyšuje citlivost stanovení v biologickém prostředí oproti použití zeleného nebo modrého světla, které je silně absorbováno endogenními chromofory. Článek je dostupný z webových stránek vydavatelství John Wiley & sons nebo u korespondenčních autorů (zimcik@faf.cuni.cz, veronika.novakova@faf.cuni.cz).

 

Autor textu: Doc. PharmDr Petr Zimčík, Ph.D
Autor fotografie: Mgr. Antonín Cidlina

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS