Úspěch doktorandky Mgr. Kateřiny Ježkové na 19. kongresu o ateroskleróze

14.12.2015

Česká společnost pro aterosklerózu zvolila jako druhý nejlepší poster v moderované posterové sekci na 19. kongresu o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně poster Mgr. Kateřiny Ježkové s názvem “Effect of high fat diet on aorta from mice overexpressing soluble endoglin”. Poster sledoval možné působení solubilního endoglinu na myší aortu, s cílem odhalit zda tento protein může vyvolávat známky endotelové dysfunkce. Studentka doktorského studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové Mgr. Kateřina Ježková je členkou Pracovní skupiny Biologických a lékařských věd (Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému).

Pracovní skupina Biologických a lékařských věd (Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému) pod vedením doc. Nachtigala se dlouhodobě věnuje procesu aterosklerózy, endotelové dysfunkce, její patogenezí a případným možnostem ovlivněné pomocí statinů. V poslední době se věnuje zejména úloze membránového a solubilního endoglinu jako potenciálního ukazatele aterogenního procesu, či jako možného iniciátora endotelové dysfunkce.

Autor článku: Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS