Významný úspěch mladého vědce

06.07.2014

Mladenka

Ve dnech 29. 6 - 4. 7. 2014 se doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D., učitel z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, zúčastnil setkání mladých vědců s nositeli Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu v německém Lindau. Tradice těchto setkání se datuje již od roku 1951, letos se tedy jednalo o 64. setkání, kterého se zúčastnilo 31 nositelů Nobelovy ceny v uvedených oborech a 600 mladých vědců ve věku do 35 let z celkem 67 zemí světa. Mladí účastníci prošli velmi náročným několikastupňovým výběrovým řízením, protože zájem o účast na tomto setkání je vždy obrovská - letos bylo podáno více jak 3 000 přihlášek. Z České republiky mělo čest zúčastnit se setkání 5 mladých vědců a vědkyň, z hradeckých škol pak jediný. Pro zajímavost lze uvést, že poprvé v historii setkání byly mladé vědkyně zastoupeny početněji než jejich mužští kolegové (52 % vs. 48 %).

Držitelé Nobelových cen přednesli během celé šestidenní akce své 30 minutové přednášky na téma svého výzkumu vždy v průběhu dopoledního programu, odpoledne si pak mohl každý účastník vybrat jednoho nositele Nobelovy ceny k diskuzi. Z hlediska významu pro farmacii a farmakologii byly velmi zajímavé přednášky a diskuze např. s prof. Barry J. Marshallem, který získal Nobelovu cenu za objev bakterie hrající významnou roli při onemocnění žaludečními a dvanácterníkovými  vředy - Helicobacter pylori, s prof. Ferid Murademem, který získal Nobelovu cenu za objevy v oblasti fyziologického i patofyziologického významu oxidu dusnatého a samozřejmě s celou řadou dalších.

Možnost vyměnit si zkušenosti s vynikajícími odborníky v oblasti fyziologie a medicíny, navázání nových kontaktů se svými vědeckými vrstevníky, diskuse o nejnovějších objevech např. v boji proti rakovině či AIDS, ve vývoji imunologie a dalšího rozvoje medicíny, představuje pro mladé vědce velkou výzvu a motivaci pro další vědeckou práci. A pro farmaceutickou fakultu je velkým úspěchem, že se popsaného setkání zúčastnil již podruhé náš učitel. Vloni se totiž podobného úspěchu podařilo dosáhnout doc. PharmDr. Lucii Novákové, Ph.D., která se zabývá analytickou chemií. Všichni věříme a doufáme, že v budoucnu budou následováni dalšími nadějnými mladými vědci či vědkyněmi Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS