Významné ocenění práce našich pedagogů

05.09.2014

Počátkem září 2014, při příležitosti sjezdu Slovenské farmaceutické společnosti, byla prezidentem společnosti prof. RNDr. PhMr. Jozefem Čižmárikem, CSc. předána pedagogům Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové prof. RNDr. Jarmile Vinšové, CSc., prof. PharmDr. Alexandrovi Hrabálkovi, CSc. a prof. RNDr. Jiřímu Vlčkovi, CSc. vysoká slovenská ocenění.

Prof. Vinšová, která vloni získala čestné členství ve Slovenské farmaceutické společnosti, doplnila letos svá vyznamenání o Weberovu cenu, kterou získala za své pedagogické působení ve farmaceutickém školství.

Prof. Hrabálek rozmnožil svá ocenění, která získal již dříve – Weberovu cenu a Medaili J. Žufu – o ocenění nejvyšší – Čestné členství ve Slovenské farmaceutické společnosti.

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. získal čestné členství ve Slovenské farmaceutické společnosti za dlouhodobou vynikající pedagogickou, vědecko-výzkumnou a organizační práci v oblasti klinické farmacie. Při předávání tohoto nejvyššího ocenění profesor Vlček zdůraznil, že je to i ocenění kolektivní práce členů Katedry klinické a sociální farmacie, týmu klinické farmacie ve FN a členů sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP.

HrabalekCizmarikVinsovaCizmarikVlcekZizmarik

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS