Vynikající úspěch mladých analytiků na konferenci ICFIA 2014 v Japonsku!

08.12.2014

Zcela mimořádného úspěchu dosáhli pracovníci z Výzkumné skupiny analytické chemie FaF UK na mezinárodní konferenci XIX. International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA), která se konala ve dnech 30. 11.-5. 12. 2014 ve městě Fukuoka na ostrově Kjúšú v Japonsku.

Šestičlenný kolektiv vědců z Laboratoře průtokových metod katedry analytické chemie prezentoval své výsledky v oblasti automatizace průtokových analytických metod jednou vyžádanou přednáškou, třemi klasickými přednáškami a navíc formou 5 posterů. Konference se zúčastnilo přes 200 vědeckých pracovníků z 18 zemí světa (USA, Austrálie, Japonska, Číny, Thajska, Španělska, Portugalska, Ruska, aj.). Mezinárodní vědecký výbor konference  ICFIA ocenil inovativní přístup hradeckých vědců v oblasti vývoje nových automatizovaných analytických metodik. Mezi několika mladými vědci, kteří získali cenu za nejlepší přednášku, byla postdoktorandka katedry analytické chemie dr. Warunya Boonjob. Ocenění získala za přednášku „Sequential injection into renewable bead sorbent materials for solid-phase extraction with direct coupling of liquid chromatography to tandem electrospray mass spectrometry“.  Jedna z cen za nejlepší poster byla udělena bývalé diplomantce katedry analytické chemie FaF UK Mgr. Oxaně Zahálkové za výsledky výzkumu v oblasti elektrochemických senzorů, který realizovala v rámci pobytu Erasmus na Univerzitě v Goteborgu ve Švédsku.

Vyvrcholením závěrečného banketu bylo slavnostní předání mimořádné ceny „JAFIA Award for Young Researchers“, kterou udělila Japanese Association for FIA, Japan Society for Analytical Chemistry (JAFIA) za významné objevy a dlouhodobý přínos k rozvoji průtokových analytických metod šesti vybraným mladým vědeckým pracovníkům, kteří v minulých letech úspěšně pracovali v této oblasti na výzkumných ústavech a univerzitách na celém světe.  Bylo příjemným zjištěním, že nejvíce ocenění získali pracovníci farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové; tato významná cena byla totiž udělena hned dvěma členům Výzkumné skupiny analytické chemie FaF UK, odbornému asistentu dr. Petrovi Chocholoušovi a postdoktorandovi dr. Burkhardu Horstkottovi. Po již dřívějších oceněních cenou JAFIA pro zkušené vědce za významný celosvětový přínos k rozvoji průtokových metod (doc. Miroslav Polášek v r. 2008 a prof. Petr Solich v r. 2010) tak úspěšně vyvrcholilo více než dvacetileté intenzivní výzkumné úsilí pracovníků Laboratoře průtokových metod FaF UK v oblasti vývoje a aplikací technik Flow Injection Analysis a Sequential Injection Analysis, ve které tato skupina patří dle vědeckých výsledků i hodnocení účastníků konference k nejlepším na světě. 

PC040466PC040474PC050521

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS