Dvojnásobný úspěch skupiny kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie na mezinárodní konferenci

10.09.2014

Ve dnech 5. - 7. září 2014 se konala v Paříži prestižní konference evropské sekce Společnosti pro výzkum volných radikálů (Society for Free Radical Research, SFRR). Kvalitu této společnosti a jejich konferencí lze dokumentovat faktem, že mimo jiné vydává vysoce hodnocený časopis Free Radical Biology a Medicine (5-letý IF 5.98). Z Farmaceutické fakulty se konference účastnilo 5 členů skupiny Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie, kteří prezentovali celkem 4 posterová sdělení. A hned dvě z těchto sdělení byla oceněna na konci kongresu cenou:

Velkým úspěchem je zejména ocenění mladé postgraduální studenty Mgr. Ivety Najmanové, která se účastnila vědecké konference vůbec poprvé a hned získala cenu editora časopisu Food & Function pro mladé výzkumníky. Její posterové sdělení (spoluautory jsou PharmDr. Marie Vopršalová, Ph.D. a Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.) „Vasodilatory activity of human quercetin metabolites“ oslovilo porotu zejména komplexním přístupem ke studiu účinku flavonoidů a jejich metabolitů na hladký cévní sval in vitro a na arteriální krevní tlak in vivo.

Posterovou cenou společnosti SFRR pro mimořádný vědecký výsledek v oblasti výzkumu volných radikálů pro byl oceněn také poster „The relationship of oxidative stress markers and parameters of myocardial function in a rat model of cardiotoxicity“ autorského kolektivu z naší fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.; PharmDr. Tomáš Filipský, Ph.D.; Mgr. Michal Říha; Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.; PharmDr. Magdalena Holečková, Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. & Prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.

Zisk dvou ocenění pro jednu skupinu v rámci jednoho kongresu je velmi nezvyklý, navíc ve vysoké konkurenci 94 posterových sdělení.

MladenkaNajmanova

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS