Česká společnost pro aterosklerózu ocenila jako nejlepší publikaci za rok 2014 článek Pracovní skupiny Biologických a lékařských věd (Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému)

22.12.2014

Česka společnost pro aterosklerózu vybrala článek s názvem “Endoglin is not expressed with cell adhesion molecules in aorta during atherogenesis in apoE-deficient mice” publikovaný v časopise Histology and Histopathology jako nejlepší práci věnovanou ateroskleróze za rok 2014. Ocenění přebraly PharmDr. Jana Rathouská, PhD a Mgr. Kateřina Ježková z rukou předsedy společnosti Doc. Vráblíka na právě skončeném 18. Kongresu o ateroskleróze, který se konal ve Špindlerově Mlýně. Součástí ocenění byla také prezentace vítězné publikace formou přednášky. Článek se zabýval sledováním výskytu některých proteinů v myší aortě během aterogenního procesu s důrazem na sledování výskytu endoglinu coby potenciálního antiaterogenního markeru.

Pracovní skupina Biologických a lékařských věd (Patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému) pod vedením docenta Nachtigala se dlouhodobě věnuje procesu aterosklerózy, její patogenezí a případným možnostem ovlivněné pomocí statinů. V poslední době se věnuje zejména úloze membránového a solubilního endoglinu jako potenciálního ukazatele aterogenního procesu, či jako možného iniciátora endotelové dysfunkce.

IMG_6310IMG_6315IMG_6316

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS