Cena primátora města za nejlepší studentskou práci opět míří na FaF UK

27.03.2014

Dne 26. března byly udíleny Ceny města Hradec Králové. Slavnost se odehrála v poněkud netradičním prostředí sportovní haly v Třebši, nicméně hradečtí sportovci a organizátoři vytvořili velmi hezké a příjemné prostředí.

Naše fakulta měla hned dvě želízka v ohni a je nutné poznamenat, že nakonec dokázala obě tyto možnosti proměnit ve vítězství. Druhou nominovanou byla Mgr. Kateřina Lišková, o jejímž plaveckém úspěchu si můžete přečíst v tomto příspěvku.

Nejprve byla vyhlašována Studentská cena za vynikající výsledky. V této kategorii se pravidelně utkávají studenti doktorského studia z Univerzity HK, Lékařské fakulty UK, Farmaceutické fakulty UK a Fakulty vojenského zdravotnictví UO. Tato kategorie je vždy velmi silně obsazena, protože fakulty nominují své skutečně nejlepší studenty. Je proto vždy na vážkách, která fakulta, resp. který student uspěje. Pravdou je, že určitou roli v tomto rozhodování má Poradní sbor primátora města pro vysoké školy, nicméně o konečném úspěchu rozhodují zastupitelé města na svém zasedání. A ne vždy a ne všichni zastupitelé se řídí doporučením poradního sboru.

IMG_2273aIMG_2276a

O to cennější je vítězství PharmDr. Anny Jirkovské, Ph.D. z katedry biochemických věd naší fakulty, která nakonec toto prestižní ocenění získala, byla jí udělena nejen finanční prémie, ale i výtvarná cena, která jí tento její úspěch bude připomínat po celý život. Doktorka Jirkovská se v rámci svého výzkumu věnuje studiu molekulárních mechanismů kardioprotekce pomocí dexrazoxanu a kardiotoxicity anthracyklinů. Více informací o jejím výzkumu můžete najít na portálu Centra pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém nebo přímo na stránkách vědecké skupiny In vitro kardiovaskulární toxikologie.

Další informace na stránkách města Hradce Králové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS