Seznam laureátů ceny ministra školství z Farmaceutické fakulty je opět delší

22.11.2012

Veronika Nováková obdržela cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia pro rok 2012

V pátek 22. 11. 2012 obdrželo pět laureátů cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia pro rok 2012. Mezi oceněnými byla jako jediná reprezentantka Univerzity Karlovy i nedávná absolventka doktorského studijního programu Farmacie v oboru Farmaceutická chemie PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Cílem oceněné disertace Dr. Novákové bylo objasnit intramolekulární přenos náboje u složitých makrocyklických chemických látek azaftalocyaninů, což se jí podařilo díky skloubení chemických a fyzikálních přístupů k řešení. Její výsledky otevřely pro tyto látky nové aplikační možnosti, například v rámci tzv. fotodynamické terapie nádorových onemocnění. Dr. Nováková ve svém výzkumu v rámci výzkumné skupiny pod vedením doc. Petra Zimčíka nadále pokračuje a aktuálně patří mezi nejlepší a vědecky nejvýkonnější pracovníky fakulty.

Cena ministra školství patří mezi nejprestižnější vysokoškolská ocenění; každoročně je udělována nejvýše pěti studentům nebo absolventům v rámci celé České republiky. Je proto velmi potěšující, že za posledních 10 let patří mezi takto oceněné hned celá řada zástupců naší fakulty:

V roce 2003 obdržela tuto cenu za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti v oboru Bioorganická chemie Mgr. Kateřina Vávrová. Tato laureátka dnes působí na Farmaceutické fakultě jako docentka na Katedře anorganické a organické chemie, kde se úspěšně věnuje výzkumu látek ovlivňujících bariérové vlastnosti kůže.

V roce 2006 ocenění získala PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. za svou doktorskou práci v oboru Kontrola chemických léčiv. Po několika zahraničních pobytech a úspěšné habilitaci také ona nyní pracuje na Farmaceutické fakultě, kde se na Katedře analytické chemie výzkumně věnuje moderním trendům v kapalinové chromatografi.

V roce 2007 byla oceněna Mgr. Helena Kaiserová, Ph.D. za výsledky v studijním oboru Patobiochemie a xenobiochemie. V rámci doktorského studia na FaF UK se věnovala klinicky významné problematice poškození srdce, ke kterému může docházet následkem nežádoucího působení některých cytostatik. Dnes pracuje Dr. Mertlíková-Kaiserová na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, kde vede jednu z výzkumných skupin zaměřenou na biochemickou farmakologii antimetabolitů v rámci oddělení, které založil a dříve vedl prof. Antonín Holý.

Cenu ministra školství za rok 2008 obdržel Mgr. Kamil Musílek, Ph.D. za doktorskou práci v oboru Farmaceutická chemie, resp. za výzkum potenciálních antidot při otravách organofosfátovými bojovými chemickými látkami a insekticidy. Po úspěšné habilitaci na FaF UK docent Musílek nedávno zvítězil ve výběrovém řízení a stal se vedoucím Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, přičemž s FaF UK i nadále spolupracuje.

Rok 2009 přinesl cenu ministra pro Mgr. Přemysla Mladěnku, Ph.D., absolventa doktorského studia Farmakologie a toxikologie, který se v rámci své disertace věnoval potenciálním kardioprotektivním chelátorům volných iontů železa. V současné době vede Dr. Mladěnka na FaF UK výzkumnou skupinu kardiovaskulární farmakologie a toxikologie.

Věříme proto, že letos oceněná PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. řadu mimořádně úspěšných absolventů doktorských studijních programů a oborů v žádném případě neuzavírá a mezi současnými a budoucími studenty Farmaceutické fakulty UK jsou další adepti na podobná prestižní ocenění!

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS