Podcast - PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.: Léky jsou někdy detektivka

Zdroj: Podcast Nemocnice Na Homolce | Datum zveřejnění: 31.10.2022


Klinický farmaceut má v nemocnici naprosto zásadní úlohu. Poskytuje lékařům své konzultace o lécích – nežádoucích účincích, bezpečnosti,  farmakokinetice (procesu vstřebávání léků). Stará se o konkrétní pacienty v nemocnici, jeho ambicí je však nabízet poradenství i lékařům a pacientům v ambulantní sféře. O této zodpovědné a mravenčí práci jsme si v novém dílu Na Homolce podcast povídali s PharmDr. Miladou Halačovou, Ph.D., vedoucí oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce, která dlouhodobě usiluje o racionalizaci farmakoterapie, zvláště u chronicky nemocných lidí a seniorů. Ti obvykle dlouhodobě užívají velké množství léčiv, u nichž je třeba velice bedlivě porovnávat benefity a případná rizika.

Z toho důvodu zřídili kliničtí farmaceuté v NNH Ambulanci klinického farmaceuta, což je nová konzultační služba určená především pro lékaře v ambulancích. O užívaných léčivech se mohou poradit i sami pacienti na základě doporučení od svého lékaře. Kontakty do ambulance jsou uvedené na webových stránkách NNH.

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. dlouhodobě spolupracuje s Farmaceutickou fakultou UK.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS