Budoucí lékárníci na pražském kongresu

Zdroj: hcom.cz | Datum zveřejnění: 18.11.2019


S prezidentem Spolku českých studentů farmacie při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy, Davidem Brychtou, jsme si povídali během pražského kongresu HealthComm Professional, kam spolu se svými spolužáky zavítal. Letošní listopadové dny jsou pro studenty a celou zemi připomínkou Sametové revoluce, která otevřela naši novou svobodnou demokratickou éru. Spolek českých studentů farmacie letos rovněž slaví 30 let své existence. Jací jsou dnešní studenti? 

Davide, jak silná jste skupina, kolik máte členů a jaký je hlavní cíl Spolku?

V současné době zastupujeme asi 300 studentů napříč všemi ročníky Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Naším cílem je studentům výrazně zpříjemnit studium farmacie a pomoci jim v přípravě na budoucí profesní život. A to pořádáním nejen kulturních akcí, jako je tradiční Farmaceutický ples (letos se bude konat již 49. ročník), ale především vzdělávacích akcí, například Mistrovství magistraliter přípravy. Dále pravidelně pořádáme soft skillové tréninky, které pomáhají našim studentům v seberozvoji a zlepšení dovedností, které jsou pro každodenní i profesní život naprosto nezbytné. Kromě této činnosti je SČSF aktivní i v zahraničí. Jsme členy EPSA (European Pharmaceutical Students' Association) i IPSF (International Pharmaceutical Students' Federation). A právě díky tomu jsme schopni našim členům nabídnout účast na mezinárodních kongresech a projektech. 

A o toto se Spolek českých studentů farmacie stará od roku 1989, tedy už 30 let.

Jak velkým pomocníkem ve studiu je e-learningová forma?

Pro mě osobně představuje e-learning příjemnější rozložení času. Prostě se člověk učí, kdy chce a kdy mu to sedí. Videa si může přehrávat stále dokola, pokud něco nepochytí. Na druhou stranu si nedokážu představit, že by e-learning byl jedinou formou učení. Osobní kontakt se speakerem, možnost zeptat se na jakoukoli otázku... A hlavní výhodu vidím ve společném učení s kamarády a diskusi. Přeci jen jsme „stvoření sociální". Tedy abych to trochu ujasnil, vidím v e-learningu velkého přítele, nicméně je důležité udržovat jakousi rovnováhu.

Která z akcí SČSF měla největší ohlas a co chystáte se studenty v nejbližší době?

Největší ohlas měla letos (od 1. 10. 2019 pozn.) naše kampaň k týdnů duševního zdraví. Přednášku Pravda o duševním zdraví, pořádanou ve spolupráci s Loono, navštívili studenti nejen naší fakulty, ale i LFHK nebo UHK a zaplnili posluchárnu tak, že by naši kantoři mohli závidět. Ale velký ohlas měla především online část týdne duševního zdraví. Naše plakáty sdílené každý den viděly tisíce lidí z celé Evropy. Letos se nám povedl i Čaj o páté - oproti minulému roku se účast zvedla na čtyřnásobek a koridor FaF byl tedy plný nejen vůně čajů, ale i studentů.

Nejbližší akce, které chystáme jsou Kavárna u knírku a Výstup na A1. Kavárna u knírku bude od pondělí 25. do středy 27. listopadu fungovat v koridoru FaF. Za dobrovolný příspěvek si budou návštěvníci moct dát kávu a zákusky. Ve středu večer pak proběhne výstup na blok A1 kolejí Na Kotli. Na tento knírkatý běh se sejdou "atleti" z celých kolejí a budou soutěžit v běhu a kontrole obsahu žaludku. Výtěžek z obou akcí pak věnujeme na konto nadačního fondu Muži proti rakovině.

Do vzdálenější budoucnosti (tedy letního semestru) pak patří Farmaceutický ples v Petrof Gallery, Veletrh Bioanalytiky a Farmacie, kde se naši studenti potkávají s potenciálními zaměstnavateli, Studentská vědecká konference nebo EPSA Annual Congress v Lyonu.

S podzimem přišel čas na již tradiční akci Spolku českých studentů farmacie, kterou je Čaj o páté - soutěž v ochutnávání jednodruhových čajů.

Jelikož jako budoucí farmaceuti dobře víme, že léčivé bylinky mohou mít často blahodárný vliv na nejrůznější neduhy a je důležité je znát, sešli jsme se v letošním roce již popáté v řadě v koridoru Farmaceutické fakulty a společně se vrátili do dob Farmaceutické botaniky či Farmakognozie, abychom prověřili své znalosti o bylinných čajích," píše o akci na stránkách SČSF Markéta Nápravníková.

Po odevzdání vyplněných archů se všichni účastníci mohli těšit na malý dárek v podobě balených čajů společnosti Megafyt. Na vítěze pak čekaly tematicky zaměřené ceny, a to kniha plná informacích o bylinných čajích, hrneček se sítkem a sada kvetoucích čajů. Více o akci čaj o páté ZDE

Snažíte se pomáhat studentům, ale máte i další aktivity. Například šíříte informace pro zlepšení lékové gramotnosti laické veřejnosti. Řeknete nám více?

Už několik let se naši studenti účastní Antibiotického týdne, který si bere za úkol zvyšovat znalosti veřejnosti o antibioticích a tématech s nimi spojených. Letos budeme mít ve čtvrtek 22. listopadu stánek v OC futurum v Hradci Králové, kde budeme oslovovat veřejnost. Novinkou tohoto roku byla přednáška pro spolek seniorů Dřevěnka o cenách léčiv. Cílem přednášky bylo seznámit seniory například s tím, proč se doplatky na léky v různých lékárnách liší, jak takový doplatek vůbec vzniká a kdo a jak určuje ceny léků obecně.

Jaké jsou vize SČSF do budoucna?

Spolupráce, které pro nás budou postupem času stále důležitější, jsou spolupráce se studenty jiných oborů. Rád bych, aby se toto nedělo jen na úrovni studentských spolků, ale i na úrovni fakult, aby naše vzdělávání bylo propojené více, než jen hodinami tělocviku. Změna, kterou bych rád viděl já, je změna v myšlení studentů. Doufám, že se v budoucích měsících a letech nebudou naši studenti soustředit pouze na učení, ale také na získávání zkušeností. A to navštěvováním kongresů jak doma, tak i v zahraničí, výjezdem na stáže a účastí na spoustě mezinárodních projektů, které SČSF nabízí.

Děkuji za rozhovor

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS