Výzva odborníkům na bezpečnost léků: ukažte světu, co u nás děláme

Zdroj: Zdravotnický deník | Datum zveřejnění: 08.01.2018


Sledování účinků a bezpečnosti léčivých přípravků nekončí jejich registrací, ale pokračuje dál po celou dobu jejich používání. Farmakoepidemiologie je vědní obor, který se zaměřuje na doplňování informací o rizicích farmakoterapie v podmínkách běžné klinické praxe a zároveň studuje účinky léčiv při jejich dlouhodobém podávání. Odborníci se o opírají o výsledky farmakoepidemiologických studií, když chtějí nastavit […]

Sledování účinků a bezpečnosti léčivých přípravků nekončí jejich registrací, ale pokračuje dál po celou dobu jejich používání. Farmakoepidemiologie je vědní obor, který se zaměřuje na doplňování informací o rizicích farmakoterapie v podmínkách běžné klinické praxe a zároveň studuje účinky léčiv při jejich dlouhodobém podávání. Odborníci se o opírají o výsledky farmakoepidemiologických studií, když chtějí nastavit optimální farmakoterapii u konkrétních pacientů, ale také při sledování výskytu nežádoucích účinků, při hodnocení spotřeb léčiv a rovněž jim slouží jako podklad pro farmakoekonomické analýzy. Každoročně se tito specialisté setkávají na své výroční konferenci. Prestižní akce se letos uskuteční v srpnu v Praze.

„Vyzýváme tedy nyní všechny odborníky zabývající se terapeutickou hodnotou léčiv v reálné praxi (to je po registraci) aby neváhali a začali sepisovat abstrakt s výsledky svých výzkumů – pokud budou přijaty, můžeme ukázat světu, že i u nás něco děláme,“ obrací se na své kolegyně a kolegy profesor Jiří Vlček, vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, který konferenci spoluorganizuje za českou stranu. „Každý se u nás drží jen své mateřské vědecké společnosti a nemáme moc šanci konfrontovat svoje výsledky na mezioborovém sympoziu, nyní tu tato šance je. Snažme se jí využít,“ zdůvodňuje profesor s tím, že abstrakty je nutno poslat do 14. února (více informací o konferenci najdete zde).

34th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management

Praha, 22. – 26. srpna 2018, Kongresové centrum

Mezinárodní společnost pro farmakoepidemiologii (International society for pharmacoepidemiology – ISPE) organizuje každoročně několik akcí s cílem nejen více rozšířit zájem o farmakoepidemiologii, ale i bezpečnost farmakoterapie. „Jejím zájmem je rozvoj farmakoepidemiologických metod, využití velkých dat a hledání dalších metod jak zjistit faktory, které terapeutickou hodnotu léčiv ovlivňují v reálném života především se zaměřením na bezpečnost. Univerzita Karlova se přihlásila k tomu pomoci s rozvojem této vědecké disciplíny,“ vysvětlil Zdravotnickému deníku profesor Vlček. On sám je klinickým farmaceutem a vede lokální výbor sestávající se z odborníků zabývající se touto problematikou. Podle Jiřího Vlčka se v Praze očekává návštěvnost přes 1000 účastníků – lékařů, farmaceutů, statistiků, autorit pro léčiva. „Bude tu možnost konfrontovat naše výsledky. Je to jedinečná příležitost účastnit se diskuze o terapeutické hodnotě léčiv v reálném životě, diskutovat různé farmakoepidemiologické metody a zjišťovat jaké metody vedou ke zpřesňování informací o bezpečnosti léčiv a i o adherenci pacientů,“ zdůrazňuje.

Farmakoepidemiologii profesor Vlček definuje jako dynamicky se rozvíjející vědeckou disciplínu, jejímž cílem je upřesnění terapeutické hodnoty léčiv po jejich uvedení na trh. „Ačkoli byla farmakoepidemiologie jako samostatný vědní obor definována a vyčleněna teprve nedávno, výzkum týkající se užívání léčiv po jejich uvedení na trh probíhá již několik desetiletí. Spolu s rozvojem moderních technologií došlo v průběhu minulého století i k výraznému rozšíření palety léčiv. Starší látky jsou velmi často nahrazovány novými a účinnějšími molekulami. Tento trend s sebou přináší na jedné straně významný pokrok v léčbě řady onemocnění, na druhé straně však přibývá problémů spojených s užíváním léčiv nebo jejich kombinací, jako jsou například nežádoucí účinky či interakce,“ napsal profesor Vlček v odborném článku v časopise Remedia. V něm také upozornil, že se mění role farmaceuta, která byla v minulosti tradičně spjata s přípravou a distribucí léčiv, jenže o to se v současnosti stará farmaceutický průmysl a velkodistribuční firmy. „Úkolem farmaceutů v dnešní době je ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky zajistit optimální farmakoterapii pro konkrétního pacienta a minimalizovat rizika spojená s užíváním léčiv,“ dodává.
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS