Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. z FaF UK získal Cenu Alfreda Badera

Zdroj: apatykar.cz | Datum zveřejnění: 08.11.2018


Letošním nositelem prestižní Ceny Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii se stal doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. z Farmaceutické fakulty UK za svoji práci se souhrnným názvem Příprava látek ze skupiny dusíkatých heterocyklů s potenciální antituberkulotickou či kardioprotektivní účinností.

Cena Alfreda Badera za organickou chemii byla zřízena v roce 1994 Alfredem Baderem (chemik českého původu, filantrop, zakladatel firmy Aldrich) a v roce 2002 byla doplněna právě cenou za bioanorganickou a bioorganickou chemii. Tyto prestižní ceny jsou každoročně udělovány Českou společností chemickou jako odměna a uznání dvěma českým vědcům do 35 let věku za vynikající výsledky ve výzkumu v organické chemii a v bioanorganické a bioorganické chemii.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS