Cenu Josefa Hlávky získal PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D.

Zdroj: apatykar.cz | Datum zveřejnění: 03.12.2018


Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku letos získal mj. také PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D., který byl oceněn za svou disertační práci zabývající se vývojem nových fluorescenčních senzorů.

Výsledky svého doktorského studia zveřejnil ve čtyřech publikacích s impozantním souhrnným IF převyšujícím 20, byl řešitelem grantu GA UK a podílel se na řešení grantu GA ČR. Nejen díky jeho nadstandardní vědecké činnosti byl dr. Lochman přijat na Farmaceutickou fakultu UK, kde nyní pracuje jako odborný asistent na řešení výzkumných projektů z oblasti farmaceutické analýzy.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS