Sjezd ČLeK vyzval ministra a pojišťovny k urychlenému řešení propadu příjmů veřejných lékáren

Zdroj: Medical Tribune | Datum zveřejnění: 15.11.2016


Sjezd uložil představenstvu vyvíjet maximální úsilí k posílení zdravotnické role lékárníka, což by zřejmě souviselo i s oceněním odborného poradenství v lékárnách.

Na odborné poradenství v lékárnách se zaměřujeme v pilotním projektu s VZP, kde letos máme čtyři témata, a lékárníci, kteří se projektu účastní, musejí být absolventy našich garantovaných kursů. Prvním tématem je péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou, tady jsme překvapeni, jak velký ohlas u pacientů vyvolalo. Druhé téma je dia screening, kdy ve spolupráci především s lékaři z IKEM máme kolem stovky lékáren s proškolenými lékárníky, kteří poskytují pacientům poradenství, zejména co se týká selfmonitoringu. Chceme napomoci odhalení dosud nepoznaných diabetiků. Třetí téma, a na něm mají zájem i zdravotní pojišťovny, je sledování správného užívání a kombinací léků. Na tomto tématu spolupracujeme s klinickými farmaceuty a farmaceutickou fakultou v Hradci Králové. Lékárník v rámci půlhodinového pohovoru probere s pacientem správnost dávkování a lékové kombinace užívaných léků. Pokud usoudí, že terapie by měla být upravena, dá pacientovi doporučení, případně kontaktuje lékaře. Čtvrté téma je odvykání kouření. Už druhým rokem spolupracujeme s VZP a Oborovou zdravotní pojišťovnou na tom, že jejich pojištěnci mají určité úlevy a mohou se obrátit kvůli odvykání kouření na proškoleného lékárníka, jejich seznam je na našem webu a posíláme ho i pojišťovnám. Metodiku jsme zčásti převzali z Británie, kde s tím mají dlouholeté zkušenosti, a upravili pro naše podmínky s klinickými farmaceuty. Bylo vybráno 15 až 20 lékáren pro každou tuto činnost, jsou za to mírně odměněny. Pro příští rok bychom chtěli rozšířit pro více zdravotních pojišťoven, připravujeme i další témata.
 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS