Na farmaceutické fakultě se konalo odpoledne vědy

Zdroj: Hradecký deník | Datum zveřejnění: 05.11.2016


Hradec Králové – K akci Týdne vědy organizovanému Akademií věd ČR se přihlásila, jako aktivní vědecká instituce, pochopitelně i Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové. Na akci, která byla určena pro veřejnost a proběhla ve středu, vystoupili se svými příspěvky čtyři vědci – učitelé fakulty – aby populární formou seznámili zájemce se zajímavostmi ze svých oborů. V tomto roce byly přednášky věnovány některým z témat, kterými se fakulta úspěšně zabývá. Posluchači se tak dozvěděli, jak se mají správně stravovat maminky v těhotenství, proč je dobré zajišťovat si léky výhradně v lékárnách a proč je nutné poslouchat rady lékárníka, dozvěděli se zajímavosti a stavbě kůže a co se stane, jestliže dojde k její poruše a poslední přednáška se zabývala „léčbou světlem“, tedy látkami, které se v organismu aktivují světlem o přesně daných energiích. „Přednášky vycházely především z poznatků získaných na Farmaceutické fakultě UK, nejednalo se tedy o kompilace předávající „pouze“ známá a jinde objevená fakta. Posluchači se tedy mohli dozvědět něco víc, než je běžně uváděno v popularizačních článcích. Byli jsme, na rozdíl od minulého roku, velmi mile překvapeni tím, že přednáškového odpoledne se zúčastnila více než stovka posluchačů složených nejen ze studentů fakulty, ale i ze studentů hradeckých středních škol, kteří projevili zájem o nové poznatky vědy a neváhali kvůli tomu obětovat své volné odpoledne. Jejich zájmu si velmi vážíme a doufáme, že toto odpoledne nebylo jejich posledním kontaktem s naší fakultou,“ řekl proděkan Farmaceutické fakulty UK Alexandr Hrabálek. Podobný typ přednášek není pro řadu vědců zcela běžný, protože znamená vytržení z exaktního stylu myšlení nutného pro sepsání vědeckých publikací. „Dobrý vědec by však měl být schopný své znalosti sdělit i neodborníkům v dané oblasti. Měl by být schopen popularizace svých výsledků a výsledků vědy obecně. Jsme rádi, že takové lidi na naší fakultě máme, a že jsou ochotni se o své znalosti podělit s druhými,“ dodal Hrabálek.
 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS