Hradec Králové udělil výroční ceny

Zdroj: Parlamentní listy | Datum zveřejnění: 31.03.2016


Město Hradec Králové v těchto chvílích už zná držitele svých výročních cen. V Muzeu východních Čech převzaly výroční ceny osobnosti, které v loňském roce dosáhly mimořádných úspěchů ve své činnosti v oblasti kulturní, sportovní a vědecké. Veřejnost vybrala také Událost roku 2015. Za dlouholetý přínos městu byly dnes též uděleny už po šesté v historii dvě ceny Primus inter pares. Po dvou letech byla udělena opět Cena dr. Františka Ulricha.

Událost roku Hradce Králové 2015 měli možnost zvolit sami občané města a za rok 2015 vybírali z pěti počinů - rekonstrukce a otevření Bílé věže, otevření digitálního planetária, otevření Centra pro integraci osob se zdravotním postižením, Open Air Program Divadla evropských regionů a otevření Infocentra na Eliščině nábřeží. Titul Událost roku 2015 Hradečané svými hlasy přiřkli rekonstrukci a otevření Bílé věže.

Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci získal Rafael Doležal, který aktuálně studuje doktorský studijní obor aplikovaná informatika na Univerzitě Hradec Králové. Je řešitelem či spoluřešitelem několika vědeckých projektů a autorem řady impaktovaných publikací. Své vědecké aktivity zaměřuje na počítačový výzkum a vývoj nových léčiv. Vloni na podzim prezentoval své výsledky studií i na sedmé mezinárodní konferenci o výpočetní kolektivní inteligenci v technologiích a aplikacích v Madridu. Jeho příspěvek získal ocenění jako nejlepší studentský.

Hradecká sportovní cena za skvělé sportovní výkony a výsledky byla přidělena Janu Doležalovi, který je držitelem mnoha oddílových krajských rekordů a dorosteneckého českého rekordu v desetiboji. Zároveň je jednou z největších nadějí atletiky v Hradci Králové, jehož je reprezentantem na mnoha akcích. Mezi dospělými je pravidelně zařazován do reprezentačních vícebojařských výběrů.

Držitelem Hradecké múzy 2015 se stala Pavlína Štorková, která už v roce 2008 coby absolventka herectví v ateliéru Miroslava Krobota na katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU zářila v titulní roli v Schillerově Panně Orleánské, což jí vyneslo nominaci na Cenu Thálie. S hradeckým publikem se rozloučila rolí Taťány v Puškinově Evženu Oněginovi, v inscenaci romantického veledíla, kterou v Klicperově divadle nastudoval tandem SKUTR - Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský.

Ceny Primus inter pares patří Josefu Bavorovi a Zdeňku Vašatovi. Josef Bavor je královéhradeckým malířem a ilustrátorem a pracovníkem hradecké Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zastává funkci předsedy východočeské Unie výtvarných umělců. Od počátku je i kurátorem hradecké Galerie Na Hradě. Zdeněk Vašata projektoval v Hradci Králové objekty bytového a občanského vybavení, například basketbalové haly Sokola Hradec Králové a další. Je stále aktivním soudním znalcem v oboru stavebnictví a také v oboru oceňování nemovitostí, předsedá Komoře znalců východních Čech.

Cena dr. Františka Ulricha náleží Jaroslavu Květinovi. Profesor Květina je zakladatelem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, záběr jeho práce je široký, je těžké vyjmenovat všechny jeho úspěchy. Nelze opomenout alespoň jeden úspěch za všechny, kterým je vytvoření koncepce klinické farmacie spočívající v uplatnění farmaceutů jako odborníků na farmakoterapii v celé široké oblasti zdravotnictví. Jaroslav Květina působí stále jako vysokoškolský pedagog, ale i jako vědec. Jeho práce přispěla ke zviditelnění města Hradec Králové ve světě.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS