LXV. sympozium z dějin farmacie a 23. sympózium z dejín farmácie 2018

Program

19. 10. 2018 (pátek)

od 11:00

 • registrace

13:30 

 • Slavnostní zahájení sympozia, proslov RNDr. Tomislava Jurika, CSc. (generální ředitel Unipharma, a. s.)  a dalších hostů
 • Plenární přednášky:
  1. prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (Inštitút histórie FiF, Prešovská univerzita): Vznikla Československá republika 28. októbra 1918?
  2. Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. (České farmaceutické muzeum, Kuks): Česká farmacie v roce 1918 – východiska a směrování
  3. RNDr. Anton Bartunek  (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice): Lekárnictvo na Slovensku v rokoch 1918-1939
 • Vernisáž výstavy: PhDr. Richard R. Senček, CSc. (Poštové múzeum, Banská Bystrica): Československá a slovenská filatelia s farmaceutickou a zdravotníckou tematikou
 • Pozvánka na Výročnú výstavu členov Slovenskej výtvarnej únie v kongresových prostorách Kasárne na Trenčianskom hrade
 • Předpokládaný konec pátečního programu v 18:00.

19:00

 • společenské posezení – místo konání bude upřesněno v den konání akce (úhradu si každý platí sám)

20. 10. 2018 (sobota)

od 9:00

 1. RNDr. Jiří Dlouhý (Lékárna Vyškov): Mých krásných 11 lékárnických let na Slovensku – 11 mojich krásnych lekárnických rokov na Slovensku.                   
 2. PharmDr. Martina Lisá, Ph.D. (Nemocniční lékárna VFN, Praha): Knihovna dr. Emila Šedivého – výrazné prvorepublikové osobnosti čs. farmacie                                                   
 3. doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., doc. RNDr. PhMr. Silvia Szücsová, CSc. (Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav farmácie, Bratislava): Vznik a vývoj špecializačného vzdelávania farmaceutov v SR.
 4. PharmDr. Lucie Nedopilová (Lékárna U bíleho lva, Říčany): Příspěvek k dějinám lékárenství po vzniku Československé republiky 1918 - 1920                                                                                
 5. Mgr. Jakub Zigo (Slovenské národné múzeum, Múzeum Červený Kameň): Lekáreň Zlatý orol na Hrade Červený Kameň
 6. PharmDr. Jan Babica, Ph.D. (České farmaceutické muzeum, Kuks): “...všechno se dá dělat ještě lépe...”- úsilí o racionalizaci práce v lékárnách od počátku ke sklonku Československa.   
 7. PhDr. Mgr. Uršula Ambrušová, PhD. (Východoslovenské múzeum, Košice): Košické lekárne v období I. ČSR
 8. doc. PhDr. František Dohnal, CSc. (Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové): Vojenská farmacie v době vzniku I. Československé republiky
 9. PhDr. Richard R. Senček, CSc. (Poštové múzeum, Banská Bystrica): Slovenský farmaceutický priemysel po vzniku Československa a jeho porovnanie s vývojom po II. svetovej vojne
 10. Mgr. Martina Borovičková (České farmaceutické muzeum, Kuks): Role prof. PhDr. PhMr. Eduarda Skarnitzla při vzniku a fungování Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin v letech 1918-1938
 11. PhDr. Daniel Harvan (Banské múzeum, Banská Štiavnica): název přednášky bude doplněn
 12. PhDr. Angelika Šrámková, PhD. (Veľký Krtíš): Lekárnik Gustáv Voda pri zrode ČSR
 13. Mgr. Ladislav Svatoš (České farmaceutické muzeum, Kuks):  Století dějin farmacie v samostatném státu – český pohled
 14. Závěr sympózií, zhodnocení a budoucí spolupráce

Předpokládaný závěr sympózia je naplánován na 15:00 hod.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS